Het Collectief

Aansluiten bij Laguna Collective gebeurt op uitnodiging. Aansluiten is zinvol wanneer je gebleken betrokkenheid en expertise hebt met betrekking tot onze doelgroepen, en graag in overleg wilt over mogelijke activiteiten, ideeën en initiatieven, of als je graag wilt bijdragen aan lopende activiteiten.

Als je daar belangstelling voor hebt kun je contact opnemen via info@lagunacollective.nl. Je ontvangt dan een reactie van Joriene van der Kolk of Pim Scholte. Aanmelding en deelname zijn kosteloos. 

Hieronder staan de profielen van de leden van Laguna Collective, inclusief de bestuursleden.
Op de pagina ‘Young Professionals’ staan de leden die wij hopen te ondersteunen in het begin van hun loopbaan.

Rembrant Aarts

Rembrant Aarts (1975) is werkzaam als psychiater en manager behandelzaken bij GGZ Arkin in Amsterdam. De herstelgerichte vervolgklinieken met 5 locaties bieden intensieve behandeling aan patiënten met chronische Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA). De behandeling is gericht op herstelondersteunende zorg.

Opgeleid als arts aan de Universiteit Maastricht en na zijn specialisatie als Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) heeft Rembrant een aantal jaren in Burundi en Mozambique gewerkt voor NGO’s. Als AIGT is hij betrokken als adviseur, docent en consultant. Hij is voorzitter van de werkgroep Global Mental Health (GMH) en is betrokken bij opleiding en supervisie van verschillende disciplines. Expertisegebieden zijn: transculturele psychiatrie, global mental health, innovatief onderwijs, forensische medisch-juridische rapportages bij asielzoekers, klinisch leiderschap, management, EPA, tolkdiensten, complex psychotrauma en herstelondersteunende zorg.

Rembrant is geregistreerd volwassenen psychiater, psychotraumatherapeut NtVP en AIGT. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS) en de Transculturele Sectie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

LinkedIn Profiel

Charles Agyemang

Prof. Charles Agyemang is a Professor of Global Migration, Ethnicity and Health and Principal Investigator at Amsterdam University Medical Centres, University of Amsterdam. He received his PhD from Erasmus Medical Centre, University of Rotterdam, and Master degree at Edinburgh University Medical School. Prof. Agyemang is currently the Vice President of the Migrant Health section of the European Public health Association; Scientific Chair of the Global Society of Migration, Ethnicity, Race & Health, and a fellow of the prestigious European Research Council (ERC) under the Consolidation Award programme. He is also a recipient of the prestigious VENI fellowship of The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

His research is focused on ethnic inequalities in health and NCDs in low- and middle-income countries. He is a project leader of European Commission funded RODAM study and Pros-RODAM study. He has published over 300 published papers, and edited several books.

Charles is a member of the WHO taskforce on NCDs in Migrants and was a also member and a rapporteur of the Planning Committee for WHO Global Consultation on Migrant Health. He is a core member of the European Hypertension Society Workgroup on Hypertension & Cardiovascular Risk in Low Resource Settings. He serves as a member on several scientific advisory boards. He is an Associate Editor for Internal and Emergency Medicine, and serves as Guest Editor and Editorial Board member for several journals.

Publications

Julia Bala

Dr. Julia Bala is psycholoog, kinder -en jeugd psycholoog en psychotherapeut. Zij is opgeleid in voormalig Yugoslavia en de VS. Sinds haar aankomst in Nederland in 1992 is zij gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingkinderen en -gezinnen. Als voormalig medewerker bij Centrum’45 / ARQ Nationaal Psychotrama Centrum en Stichting Pharos heeft zij therapeutische interventies en programma’s ontwikkeld, waarin de gevolgen van trauma op gezin, ouderschap en ouder-kind relatie centraal staan.

Julia’s huidige werk als zelfstandig consultant is gericht op de ontwikkeling en implementatie van preventieve projecten voor vluchtelingen-ouders en -gezinnen. Ze geeft trainingen en consultaties en publiceert over haar aandachtsgebieden: de intergenerationele gevolgen van trauma, de impact van (gedwongen) migratie op ouderschap en de ontwikkeling van kinderen, en meergezins preventieve interventies ter bevordering van positief ouderschap en veerkracht.

Publicaties

Alice Beldman

Alice Beldman is opgeleid in de sociaal maatschappelijke dienstverlening. In het verleden heeft zij zich beziggehouden met de hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren. Sinds 1995 was zij in verschillende functies werkzaam bij het ASKV, een Amsterdamse stichting die zich inzet voor de belangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Vanaf 2011 is Alice coördinator van het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO), een project van het ASKV dat door haar is geïnitieerd en verder vormgegeven. Het MOO biedt opvang en begeleiding aan ongedocumenteerden met ernstige psychiatrische problematiek, afkomstig uit asiellanden. Wat begon als een tijdelijk project, is uitgegroeid tot een structurele, landelijke opvang voor 80 cliënten, voor wie op de persoon toegespitste oplossingen wordt gezocht: legaal verblijf in Nederland dan wel goed begeleide terugkeer naar het land van herkomst. 

Alice’s deskundigheid en hart liggen vooral bij het opzetten en ontwikkelen van concrete hulpverleningsprojecten voor kwetsbare groepen en bij belangenbehartiging.

Ylva van den Berg

Ylva van den Berg heeft naast haar diploma als maatschappelijk werker, een internationale Master’s in Conflict Studies en Human Rights. Naast haar werk binnen de Nederlandse hulpverlening met kwetsbare groepen zoals vluchtelingen en dak- en thuislozen, heeft zij ruime internationale ervaring in het ontwikkelen en aansturen van programma’s in Zuid Afrika, de Hoorn van Afrika, het Midden Oosten en Griekenland. Ylva’s expertise ligt vooral in het waarborgen van de kwaliteit en het ontwikkelen van psychosociale en kinderbeschermingsprogramma’s voor kwetsbare kinderen, zoals kinderen in detentie, kinderen op de vlucht voor geweld en kinderen in een oorlogscontext. De afgelopen tien jaar woonde zij in het Midden Oosten en Griekenland waar zij zich voor War Child en Save the Children inzette als psychosociaal adviseur en kinderbeschermingsexpert.

Momenteel werkt Ylva internationaal als onafhankelijk consultant binnen haar expertisegebied. Voor War Child maakt zij deel uit van de ethische beoordelingsraad en van de Advisory Group voor het onderzoek gericht op Community Driven Child Protection binnen de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. 

LinkedIn Profiel

Amy Besamusca-Ekelschot

Amy Besamusca-Ekelschot is een Nederlandse psychiater en psychotherapeut, bestuurder van zorgorganisaties en auteur. Zij heeft ervaring als psychiater in diverse sectoren, waaronder sociale en interculturele psychiatrie voor immigranten en expats en zij werkte in diverse landen in Oost-Afrika voor o.a. UNHCR-missies. Daarnaast werkte zij lange tijd bij Defensie, waar zij VN-blauwhelmen met PTSD behandelde. Zij heeft tal van psychologen, artsen en verpleegkundig specialisten tijdens en na hun opleiding gesuperviseerd. 

Sinds 2007 is Amy actief als psychiater, trainer en supervisor in het Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge in Burundi in Oost-Afrika. In Nederland behandelt zij ernstig psychiatrische zieke mensen bij Altrecht en werkt zij voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) als transcultureel specialist. 
 
Amy is voorzitter van Stichting Kennis zonder Grenzen, een organisatie die bijdraagt aan de opbouw van de openbare GGZ in Burundi middels psychiatrische en mhGAP-HIG trainingen, training of trainers, begeleiding van lokale trainers en decentralisatieprojecten. De stichting verzorgde de vertaling van de WHO methode mhGAP-HIG in het Kirundi (gratis download) en initieerde het Burundees-Nederlandse onderzoeksconsortium voor de GGZ, waarin de Université du Burundi, het Institut National de Santé Publique van Burundi en de Universiteit van Leiden belangrijke participanten zijn.

Nick Bisschops

Nick Bisschops is GZ-Psycholoog en systeemtherapeut. Zij werkt nu bij GGZ Oost Brabant, afdeling Kind en Jeugd, en bij Aalsterveldpsychologen. Daarnaast geeft ze  trainingen ‘Partnering for Safety’ aan professionals die te maken hebben met geweld in gezinnen.  

Nick heeft lange tijd bij GGZ Drenthe gewerkt, en was van daaruit in de rol van werkbegeleider /supervisor enkele jaren betrokken bij de opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Als GZ psycholoog werkte zij langere tijd bij de Jeugdbescherming. Bij De Bron, Gezinspsychiatrie Beilen, heeft zij als hoofdbehandelaar/ behandelcoördinator met regelmaat gewerkt met gezinnen met een vluchtelingen status, veelal komend uit de gezinslocatie in Emmen (uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen). De behandeling in de vorm van een 16 weken durende opname van het hele gezin is vooral gebaseerd op de oplossingsgerichte systeemtherapie.

Evert Bloemen

Evert Bloemen, arts, is als trainer en adviseur verbonden aan Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Daar is hij werkzaam binnen het programma ‘Gezondheid, asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden’.

Opgeleid als huisarts, heeft Evert zich daarna toegelegd op de gezondheid en zorg voor vluchtelingen. Naast zijn functie als kenniswerker bij Pharos was hij lange tijd in de GGZ werkzaam bij Altrecht, in een team dat zich richtte op de psychische zorg voor asielzoekers en vluchtelingen. Daarna was hij nog staflid bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO), dat zich richt op forensisch medisch onderzoek bij asielzoekers die stellen gemarteld te zijn. 

LinkedIn Profiel
Publicaties

Annemijn Blok-Versteeg

Annemijn Blok-Versteeg is een gedreven professional op het gebied van preventieve gezondheid en community educatie. Ze is aan de Landbouwuniversiteit Wageningen afgestudeerd in Rurale Ontwikkelingssociologie en werkte voor de FAO in training voor kleine boeren in Cambodja en Peru. Door het gebrek aan gezondheidszorg in afgelegen plattelandsgebieden besloot ze gezondheidsvoorlichting in haar werk op te nemen en studeerde ze Community Health aan de Hogeschool Leiden.

In 2009 begon zij te werken voor de Health[e]Foundation, een blended e-learning trainingsprogramma voor gezondheidswerkers in lage- en midden inkomenslanden. Jarenlang was ze betrokken bij interactieve community educatie programma’s op het gebied van life skills & SRGR in Thailand, Cambodja, Zuid-Afrika en Oeganda. In Egypte leidde ze de ontwikkeling van een Well Baby Centre om de gezondheid van moeders en baby’s (0-2 jaar) in Cairo “Garbage City” te verbeteren. Na haar verhuizing naar Nederland in 2018 was zij verantwoordelijk voor het project “Psychosociale zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers” bij de Health[e]Foundation.

Annemijn heeft een track record in het ontwikkelen van blended e-learning programma’s in SRGR, life skills, kraamzorg en vluchtelingenzorg. Diepgaande kennis van e-learning, curriculumontwikkeling, gender gelijkheid, ICT4D en participatief onderwijs.

Ragna Boerma

Ragna Boerma is arts in opleiding tot psychiater bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Na haar studie geneeskunde volgde zij in 2014 de master Global Health van het Instituto de Salud Global in Barcelona, Spanje. In 2017 promoveerde zij bij het Amsterdam Institute of Global Health and Development (AIGHD), Universiteit van Amsterdam, op het proefschrift “Prevention Suppression & Resistance: Antiretroviral Treatment for Children with HIV in sub-Saharan Africa”.

Tussen 2014 en 2018 was Ragna vrijwilliger bij Dokters van de Wereld in Nederland en in Spanje. Hierbij werkte zij in verschillende projecten die nieuwkomers en ongedocumenteerde migranten ondersteunen op medisch en psychosociaal vlak. Ook heeft zij korte tijd als medisch vrijwilliger bij Stichting Bootvluchteling gewerkt in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, Griekenland.

Tijdens haar opleiding tot psychiater deed Ragna onder andere stages bij het team Ongedocumenteerden en Psychotrauma van ARQ/Centrum ’45 en bij Mental Health Caribbean op Bonaire. Ook deed zij in het kader van haar opleiding onderzoek naar de psychische gevolgen van vreemdelingendetentie in Nederland.

Publicaties

Koen Bolhuis

Koen Bolhuis is arts in opleiding tot psychiater bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. In 2019 promoveerde hij cum laude aan de afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC Rotterdam op het proefschrift “On Psychotic Phenomena and Unruliness: studies on the Childhood Risk for Severe Mental Illness”. Naast zijn klinische opleiding tot psychiater, is Koen als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC en is hij vrijwilliger bij Dokters van de Wereld, waar hij op medische en psychosociale spreekuren werkt voor ongedocumenteerde vluchtelingen.

Judith Boshe

Dr Judith Boshe is a psychiatrist who attained her masters in Medicine in Psychiatry and fellowship in Psychiatry in Cape Town, South Africa with a grant and mentorship from DUKE-KCMC collaboration. She completed her degree in Medicine and clinical internship at Muhimbili National Referral Hospital in Tanzania. She has over 10 years’ experience in both behavioural sciences and biological research at different capacities including being a Research coordinator while working for the International Centre for AIDS Care and Treatment Programs (ICAP) with Columbia University in Tanzania.

From her early teens, Dr Boshe actively volunteered in local, regional and global platforms advocating for localized evidence-based community health solutions and interventions. Her volunteer work with the United Nations Organization of Tanzania (UNA-Tz), British Council Tanzania (Global Change Makers Program), Save Lives-Tanzania, and Tanzania medical Students Association (TAMSA), involved supporting and empowering youth participation and global partnership in creating solutions for community health problems.

She is currently back in her native town of Moshi, working as the head of the recently established Mental Health Department at the Kilimanjaro Christian Medical Center in Moshi (KCMC), Tanzania. She is the only practising psychiatrist in the region and at KCMC, a zonal referral hospital for the 15 million people in the north of Tanzania.

Rachel Brenner

Rachel earned a bachelor’s degree in psychology at Emory University in 2018 and she will graduate with a research master’s degree in global health at Vrije University Amsterdam in August 2020. She is interested in how adversity shapes mental health across the lifespan, as well as how public health and community initiatives can address mental health inequalities. She has worked in a domestic violence shelter in the USA as a crisis hotline operator and has designed and conducted research on how family and sociocultural context shapes the development of mood disorders, personality disorders, disordered eating, and sexual trauma. She became affiliated with the Laguna Collective after completing her master’s thesis with ARQ National Psychotrauma Centre, where she used a health systems perspective to study sexual revictimization of trafficked persons.
 
Rachel’s expertise includes: quantitative, qualitative, mixed, and participatory methods; project support and coordination; developmental psychopathology; global mental health; community mental health; marginalized groups; native English speaker and level B2+ Dutch.
 

Rosa van Bronswijk

Rosa van Bronswijk is arts in opleiding tot psychiater bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Heden volgt ze een verdiepingsstage bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar ze deel uitmaakt van het behandelteam voor slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting.

In 2019 heeft Rosa kortdurend deelgenomen aan de medische missie van Stichting Bootvluchteling op Lesbos. In het kader van haar opleiding verricht ze onder supervisie een forensisch medisch onderzoek bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)

Kashi Carasso

Kashi Carasso is volksgezondheidsexpert met een achtergrond in de farmacie. Zij heeft zich de afgelopen 20 jaar beziggehouden met het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg in voornamelijk Oost en Zuidelijk Afrika. Ze heeft gewerkt met civil society, non-gouvernementele organisaties, de Verenigde Naties, universiteiten en direct met overheden ter plekke. Op het moment is ze partner bij hera, waar ze zich richt op training & kennisoverdracht, complexe evaluaties, versterken van gezondheidssystemen, en toegang tot medicijnen. Zij geeft les aan LSHTM London en KIT Amsterdam, en is toetsingscommissie lid bij WHO/Unitaid.

Kashi is ook getraind als holistisch counselor, volgt momenteel een opleiding traumatherapie (Somatic Experiencing), ondersteunt persoonlijke ontwikkelingsprocessen, en geeft individuele psychotherapie sessies. Haar wens is om haar expertise in volksgezondheid in ontwikkelingslanden te combineren met het promoten van mentale & psychosociale welzijn van mensen die dit het meest nodig hebben.

LinkedIn Profiel

Fabian Colle

Fabian Colle is arts bij de Brusselse organisaties Alias (begeleiding van mannelijke en transgender sekswerkers), Housing First, en Constats (medicollegiale expertises bij slachtoffers van foltering, ter ondersteuning van asielprocedures). Voorheen was hij werkzaam in de organisaties Projet Lama (methadonsubstitutieprogramma), Equator Foundation (PTSS-behandeling bij vluchtelingen), en Stichting iMMO (zusterorganisatie van Constats).

Na enkele ervaringen in Bolivia en Cambodia en een studie International Health ging zijn interesse vooral naar de relatie tussen socio-economische determinanten van gezondheid, psychiatrie, en het politieke en sociologische aspect m.b.t. gezondheid, in het bijzonder naar systemisch, politiek en institutioneel geweld.

Anya Conkic

Na in haar tienerjaren een oorlog te hebben overleefd en haar thuis in voormalig Joegoslavië te zijn ontvlucht, weet Anya uit eigen ervaring hoe het is om een nieuw leven op te bouwen in een land waar je de gewoonten en de taal niet kent, nog geen sociaal netwerk hebt, en tegelijkertijd nog gevoelens van verlies, wantrouwen, onveiligheid en verdriet moet verwerken. Door haar werk als mede-oprichter en coördinator bij ‘In My Backyard’ (IMBY) leerde zij om haar eigen ontdekkingen in praktijk om te zetten en te zorgen dat anderen zich beter thuis voelen in hun nieuwe land.

Anya’s belangrijkste talenten zijn: goed luisteren, geduld, empathie, en inzicht in patronen die uit verschillende situaties voortkomen. Mensen voelen een veilige band met haar, en dat brengt ze weer in contact met hun eigen krachten. Door zichzelf destijds in de nieuwe omgeving eenzaam en buitengesloten te hebben gevoeld, beseft zij hoe belangrijk een veilige plek en sociale banden zijn. Anya’s passie ligt bij het bij elkaar brengen van mensen en het creëren van een veilige ruimte waar we leren naar ons hart te luisteren, tijd en aandacht te geven waar steun nodig is, en te onderzoeken wat ons verbindt en hoe wij elkaar inspireren en steunen.

Anya spreekt behalve Nederlands ook Engels, Kroatisch, Servisch en Hebreeuws.

Jannelore Derycke

Jannelore Derycke is a mental health professional who graduated in Clinical Orthopedagogy (University of Ghent) and Human Sexology Studies (Catholic University of Leuven). Committed to supporting individuals who are not getting their mental health needs met, she served as an MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) coordinator on Lesbos, Greece. Leading a team addressing the psychological needs of refugees. During her time in Greece, she furthered her expertise by completing the ‘MHPSS in Complex Emergencies’ course at Fordham University. This additional training equipped her with the knowledge to apply best practices in the field.

Before her time in Greece, Jannelore actively supported refugees in Belgium from a systemic approach, with a specific emphasis on empowering women with young children facing different kinds of violence. In addition to her hands-on support, she plays an important role in training individuals in the psychological and sexological aspects of Female Genital Mutilation (FGM). She conducted training sessions in both Guinee and Belgium, imparting her expertise to raise awareness and address the complex issues surrounding FGM.

Jannelore’s commitment to empowering people extends beyond direct support, encompassing education and advocacy to create lasting change.

LinkedIn profile

Anna Farrow

Anna heeft psychologie en antropologie gestudeerd en heeft een master in Conflict and Peace studies. Bijna twee jaar werkte ze in verschillende vluchtelingenkampen in Griekenland en coördineerde ze psychosociale projecten op het vasteland en op Lesbos. Eén van haar banen was bijvoorbeeld als veldcoördinator bij Stichting Bootvluchteling.

Anna specialiseerde zich in het EU-migratiebeleid en zet zich in voor verscheidene juridische en psychosociale projecten ter ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden in Nederland. In haar meest recente baan werkt ze als opvang-coördinator bij de Nederlandse Stichting STIL, die ongedocumenteerden helpt met sociaal-juridische en medische zaken.

Daarnaast heeft Anna een fascinatie voor het leren van nieuwe talen, spreekt ze zowel Frans als Spaans en studeert ze momenteel Arabisch.

Fieke Felix

Fieke Felix, psychiater, psychotrauma-therapeut i.o. en tropenarts, is verbonden aan ARQ/Centrum 45 (voorheen Equator Foundation) als teampsychiater en kartrekker voor de doelgroep Vluchtelingen en Asielzoekers in een Complexe sociale Context. Voor haar opleiding tot psychiater werkte ze jarenlang bij medische noodhulporganisaties zoals Artsen Zonder Grenzen en Dokters van de Wereld als arts of coördinator, met name in Oost Afrika. Ze is betrokken bij Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (Stichting iMMO).  

Fieke’s grootste interesse ligt bij gemarginaliseerde doelgroepen, transculturele context, public mental health en empowerment. Naast haar klinische werk geeft ze trainingen en lezingen in binnen- en buitenland. 

LinkedIn Profiel

Mehdi Firouzi

Mehdi Firouzi heeft een BA in Toegepaste Taalkunde en een MSc in Klinische Psychologie. Op dit moment volgt hij een gespecialiseerde Master in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (KU Leuven). Sinds 2015 is hij betrokken bij tal van nationale en internationale MHPSS-projecten, vrijwel uitsluitend in het kader van (gedwongen) migratie, vlucht en ontheemding. Enkele noemenswaardige werkplekken zijn UNHCR Maleisië, de International Catholic Migration Commission (ICMC, Kuala Lumpur) en het Universitair Ziekenhuis van Brussel (Kinderpsychiatrie/ Solentra).

Mehdi is momenteel werkzaam bij Stichting Bootvluchteling (BRF) als MHPSS-coördinator en beheert het MHPSS-programma van BRF in het vluchtelingenkamp Mavrovouni, op Lesbos.

Mehdi’s interesses liggen bij de psychosociale impact van (gedwongen) migratie, SGBV en transculturele psychiatrie. Daarnaast bakt hij uitstekende citroentaarten.

Siomara de Getrouwe-Spalburg

Siomara de Getrouwe-Spalburg is lid van de raad van toezicht van Laguna Collective. Zij is opgeleid als econoom met een specialisatie in Marketing. Zij heeft bij verschillende financiele instellingen ruime ervaring opgedaan als relatiemanager binnen het zakelijk domein. Inmiddels is zij al geruime tijd succesvol als zelfstandig onderneemster door het trainen van accountmanagers bij financiele instellingen en het begeleiden van ondernemers met een financieringsbehoefte.  

Daarnaast is Siomara mede-oprichter van Matapica. Een incubater gericht op kleurrijke ondernemers, waarbij de focus ligt op vooruitgang van organisaties en ondernemers, gevoed door gelijkheid en inclusie. Het doel is het dichten van de kloof tussen de kapitaalmarkt en ondernemers met diverse achtergronden. Met het ondernemersprogramma en investment matching biedt zij kleurrijke ondernemers en investeerders een eco-systeem voor sociale impact. Haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit het project “The Sky is the Limit”. Een project waarbij scholieren bijles krijgen in rekenen, begrijpend lezen en sociaal economische vaardigheden. Siomara fungeert als projectleider en stuurt hierin een team van pedagogen aan.  

In haar ondernemersprogramma richt Siomara zich onder andere op de normen, waarden, overtuigingen en zelfbeeld van ondernemers. Deze deepdive helpt gedrag en houding van ondernemers te verklaren en maakt tevens verandering mogelijk. Haar aanpak verklaart de affiniteit met Laguna Collective.    

LinkedIn Profiel

Samrad Ghane

Samrad Ghane is Gz-psycholoog (PhD), medisch antropoloog (MSc), en senior onderzoeker, met een brede interesse in culturele psychiatrie en kritische global mental health. Als clinicus was hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van cultuursensitieve GGz-programma’s voor vluchtelingen en migranten in Nederland. Hij heeft bijgedragen aan de interculturele behandelrichtlijnen voor depressie en psychose, evenals aan de Generieke Module Diversiteit, onderdeel van de GGz Kwaliteitsstandaarden.  

Samrad’s wetenschappelijke werk richt zich met name op het psychotherapie-proces en -uitkomst onder etnische minderheden, culturele competenties, en de klinische relevantie van culturele concepten van distress bij diverse culturele groepen. Hij is verbonden aan de Parnassia Groep en aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma is hij voorzitter van de ‘special interest group’ voor trauma en culturele diversiteit.

LinkedIn Profiel
Twitter account

Mariëlle de Goede

Mariëlle de Goede heeft een Bachelor Psychologie en rondt momenteel haar Master Klinische Psychologie af als klinische stagiair in de polikliniek Seksuologie en Psychosomatische gynaecologie van het AMC. Ze heeft hiervoor ook een MA East Asian studies behaald en meerdere jaren in Beijing gewoond en gewerkt. Daar heeft ze zich Chinees eigen gemaakt en werkte ze voor een organisatie die culturele en humanitaire projecten opzet in Noord-Korea.

Sinds haar terugkomst in Nederland heeft Mariëlle bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum haar masterthese geschreven over voorspellers van behandeluitkomst bij vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Hier is ze tevens verder geïnteresseerd geraakt in (complex) seksueel trauma en het bevorderen van het seksueel welzijn van slachtoffers van seksueel geweld.

Mariëlle werkt daarnaast ook als onderzoeker voor de culturele instelling Stichting Nieuwe Helden, waar ze een uitgebreid onderzoek naar seksuele fantasieën heeft uitgevoerd en een boek heeft geschreven over dit onderwerp.

Boek ‘Yes, Please!’

Elise Griede

Elise Griede holds a MSc in Psychology and a BSc in Theatre. Since 2005, she has built rich international experience in the field of mental health and psychosocial support. For War Child Holland and other NGOs she was involved with training and coaching psychosocial teams and (para)professionals, and with developing and coordinating mental health, psychosocial, and creative/theatre interventions for and with conflict-affected populations in countries such as Afghanistan, Colombia, DRC, Lebanon, Sierra Leone, Sri Lanka and Uganda.

Elise currently works for ARQ National Psychotrauma Centre as a senior Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) advisor at the international department, and as a psychologist for the mental health care department. She is also a licensed mindfulness trainer (VMBN category 1).

Elise’s particular interest lies in understanding and supporting the resilience, coping strategies, and recovery of people affected by conflict and (other) adversity, from an individual as well as a family, community, and cultural perspective.

Iris Groen

Iris Groen is GZ-psycholoog en systeemtherapeut i.o. Tijdens haar studies psychologie en geschiedenis werkte ze als vrijwilliger met minderjarige asielzoekers. Als (GZ-)psycholoog is ze werkzaam geweest in de basis ggz, de intermurale verslavingszorg en de specialistische ggz, waarbij ze zich met name richtte op traumabehandeling bij systeemproblematiek.

In 2020 woonde Iris gedurende een jaar in Oeganda en was zij als psycholoog werkzaam in Butabika National Referral Mental Hospital en als RCT Lead betrokken bij het internationale onderzoek UPSIDES naar de inzet van ervaringsdeskundigen. Momenteel is zij terug in Nederland, maar onderhoudt nog warm contact met haar collega’s in Oeganda en leert Luganda. 

Joris Haagen

Dr. Joris Haagen (1981) is psycholoog, onderzoeker en beleidsadviseur voor Kenniscentrum Impact partner in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Joris is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht onder de leerstoel van prof. Rolf Kleber (hoogleraar Psychotraumatologie), in samenwerking met Stichting Centrum ’45. Zijn proefschrift is getiteld: ‘Setting the stage for recovery : Improving veteran PTSD treatment effectiveness using statistical prediction’.

Joris voert onderzoek uit onder vluchtelingen, militaire veteranen en humainitaire hulpverleners. Zijn focusgebieden zijn (1) de psychosociale weerslag na blootstelling aan conflicthaarden en rampen, en (2) zorg en ondersteuning na schokkende en psychotraumatische ervaringen. 

LinkedIn Profiel
ResearchGate Profiel

Valérie Harskamp

Valérie Harskamp is Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Na haar opleiding heeft zij als clinicus op verschillende plaatsen in Nederland en het buitenland gewerkt. In 2020-2021 werkte ze als medisch coordinator voor Stichting Bootvluchteling op Lesbos. Op dit moment volgt Valérie de Master opleiding International Health aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Cathy Hassels Mönning

Cathy Hassels Mönning is oprichter van True Blue – Creative Healthcare Communications. Het is haar missie om een brede inzet van de kunsten stevig te verankeren in zorg en welzijn. Om dit te realiseren werkt ze samen met cultuur -en zorg professionals, wetenschappers en activisten. Door nieuwe projecten vorm te geven die beide werelden samenbrengen, het creëren van bewustzijn over de kracht van kunst bij het verbeteren van gezondheid en welzijn en te leren van de talrijke nationale -en internationale experts die deze missie op hun eigen manier ook een warm hart toedragen.

Kunst is onontbeerlijk bij het vormgeven van de toekomst omdat het ons anders laat kijken, denken en luisteren naar de wereld om ons heen. Kunst verhoogt onze kwaliteit van leven.

Cathy is opgeleid in de communicatiewetenschappen in Nederland (Rijksuniversiteit Groningen) en Canada (Concordia University Montreal). Nadat zij bij verschillende commerciële zorgorganisaties in Noord-Amerika en Europa heeft gewerkt (waar zij haar fascinatie voor de zorg met haar communicatie expertise combineerde), richtte zij in 2014 True Blue – Creative Healthcare Communications op. Zo brengt zij haar liefde voor de kunsten samen met zorg & welzijn. Cathy is geboren en getogen in Nederland en heeft ook 11 jaar in Montreal, Canada gewoond. Deze achtergrond, samen met 25 jaar internationale werkervaring, inspireren haar om met een open blik en een divers perspectief haar projecten tegemoet te treden.

LinkedIn Profiel

Jetske van Heemstra

Jetske van Heemstra is socioloog en psycholoog. Haar focus ligt op de overlap tussen maatschappelijk en psychisch functioneren, met een specifieke interesse in vluchtelingen. Als GZ-psycholoog in opleiding is zij werkzaam bij Villa Uitzicht en ARQ/Centrum’45. Daarnaast doet ze bij de Universiteit van Utrecht en ARQ wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen post-migratie stressoren en psychopathologie/behandelrespons bij vluchtelingen.

Jetske was initiator van de samenwerking tussen Arq en theater Frascati. Dit resulteerde in verschillende projecten waarin getraumatiseerde migranten voorstellingen maakten over hun ervaringen. Eerder was ze als mede-ontwikkelaar betrokken bij de 7ROSES/METS methodiek.

Publicaties

Marleen Hendriks

Marleen Hendriks werkt als arts in opleiding tot psychiater in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Daarnaast werkt ze aan projecten om (global) mental health care te innoveren door technologie, beter gebruik van data en door meer focus op preventie.

Marleen werkte meer dan tien jaar in Global Health. Tot 2020 was ze Medisch Directeur bij Stichting PharmAccess en Innovatie Directeur bij het Joep Lange Institute, twee internationale organisaties die pogen mensen in Afrika toegang te geven tot zorg door het inzetten van mobiele technologie. Haar aandachtsgebied was het ontwikkelen en implementeren van zorgdiensten voor chronische ziekten, inclusief duurzame financieringsmodellen, met behulp van onder andere e-health en beter gebruik van (big) data.  Daarvoor werkte ze als PhD en post-doc onderzoeker bij het Amsterdam Institute for Global Health en Development. Ze voltooide haar opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid bij het Academisch Medisch Centrum, met als aandachtsgebied gezondheidseconomie, gezondheidsmanagement en beleid.

LinkedIn Profiel
Publicaties

 

Caroline Heuschen

Caroline Heuschen is in opleiding tot psychiater in het Amsterdam UMC en combineert haar opleiding met een onderzoekstraject (PhD). In 2021 woonde ze een jaar in Tanzania, voor een keuzestage in Global Mental Health in het Mirembe National Mental Health ziekenhuis in Dodoma en in het KCMC in Moshi, waar haar passie voor cultuur-gevoelige GGZ verder werd aangewakkerd.

Sinds 2019 werkt Caroline als vrijwilliger voor Medical Aid Films, een organisatie die zich inzet voor health literacy in local languages, waar ze aan een project werkt voor adolescent mental health in Sub-Sahara Afrika.

LinkedIn Profiel
Publicatie

Annette Hoogerbrugge

Annette Hoogerbrugge is verloskundige en heeft in Nederland in asielzoekerscentra gewerkt; daarnaast heeft zij in Afrika in diverse projecten gewerkt om de verloskundige zorg en de toegang tot sexual reproductive health (SRH) te verbeteren. Sinds 2012 werkt zij bij Dokters van de Wereld en is programmamanager van het project ‘toegang tot zorg’ voor ongedocumenteerden. Voor dit project heeft zij onder andere het mental health project opgezet, waarbij ongedocumenteerde migranten laagdrempelige psychosociale zorg aangeboden krijgen.

Annette heeft ruime ervaring in opzetten van projecten en empowerment van mensen in kwetsbare situaties.

Mathijs Hoogstad

Mijn naam is Mathijs Hoogstad, getrouwd en vader van 2 jonge kinderen. Reeds enkele jaren werk ik als GZ-Psycholoog in diverse rollen en bij verschillende Nederlandse en internationale organisaties om mensen met psychische klachten te ondersteunen en psychische zorg toegankelijk en laagdrempelig te maken. Samen met mijn vrouw Rina heb ik het voorrecht gehad om enkele jaren in diverse landen in Oost-Afrika en het Midden-Oosten te leven en te werken, in (post-) conflict gebieden. Dit heeft mijn leven verrijkt en mijn blik verruimd.

Als behandelaar werk ik samen met mensen die geweld en martelingen hebben overleefd, daders van (gewelds)delicten, mensen met een migratie/vlucht geschiedenis en collega-hulpverleners in het hervinden van een stabiel psychisch welzijn, om hiermee weer zelf vorm te geven aan ieders eigen bestaan. (Gelijk)waardigheid, veerkracht en erkenning van mensenrechten zijn voor mij essentieel. Als witte hoogopgeleide Westerse man ben ik mij bewust van mijn historische en sociaal-maatschappelijke positie en van de (mogelijk) ongelijkwaardige machtsverhoudingen die hieruit voortvloeien in mijn contact met anderen. Samen met anderen probeer ik te werken aan wederzijds vertrouwen en het delen van kennis en ervaringen.

Ik maak graag deel uit van Laguna Collective omdat ik me kan vinden in de missie en doelstellingen en ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.

Fatema Islam

Fatema Islam, a trained social worker, has been involved in the fields of migration and asylum for 15 years. She is currently working towards gaining experience on detention related issues as a staff of the International Committee of the Red Cross. Prior to this, she worked with various organisations in Cyprus, the UK and Bangladesh, and carried out assignments within transnational projects engaging partners based in several countries. This has helped her acquire substantial experience in assisting vulnerable groups in diverse contexts, specifically refugees, migrants, survivors of torture and human trafficking. Furthermore, she contributed to research activities as well as supported capacity building of social workers, counsellors and caregivers of unaccompanied and separated children.

Fatema is one of the founding members of the Cyprus Refugee Council, the lead organization that supports and advocates for the rights of refugees in Cyprus. Together with some members of Laguna Collective, she was part of the team of professionals who developed and piloted the empowerment method “METS” in five countries.

In addition to her professional involvements, Fatema has a keen interest in gender justice.

Jorin van der Jagt - Blokland

Jorin van der Jagt – Blokland werkt als GZ-psycholoog bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland. Zij heeft nationaal en internationaal ervaring met de behandeling van complex trauma, specifiek op het gebied van oorlogstrauma bij vluchtelingen. Zij heeft in diverse landen in het Midden-Oosten gewerkt in de behandeling van vluchtelingen en is betrokken bij projecten aldaar om kennis en expertise te vergroten bij lokale medewerkers. Zij initieerde en coördineerde diverse programma’s in het Midden-Oosten en heeft training en supervisie gegeven over werken met getraumatiseerde vluchtelingen, zowel in Nederland als internationaal (o.a. Jordanië, Libanon, Irak, Griekenland, Oekraïne).

In haar huidige positie bij Psychotraumacentrum Zuid-Nederland focust Jorin op het verbeteren van de psychische zorg aan getraumatiseerde vluchtelingen op drie gebieden: behandeling, kennis en netwerk. Haar affiniteit ligt bij de behandeling van complex trauma, intercultureel werken, diversiteit en internationale noodhulp. Zij is als expert betrokken bij de lokale hulp aan statushouders vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch waarin zij advies geeft in complexe casuïstiek. Naast het werk bij het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland werkt zij als klinisch docent bij de Universiteit Utrecht.

Adriana Jasperse

Adriana Jasperse werkte jarenlang als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en systeemtherapeut voor respectievelijk Pharos en Centrum 45 /St. Arq.  Haar doelgroep bestond uit vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel. Aanvankelijk werkte zij met volwassenen, later vooral met jongeren en gezinnen. De laatste 15 jaar is zij zich toenemend gaan toeleggen op gezinnen met jonge kinderen van wie één of beide ouders psychische klachten hebben. Dit vanwege het grote belang van een goede hechtingsrelatie voor de ontwikkeling van een kind en de bescherming die dat biedt bij eventueel latere schokkende gebeurtenissen. 

Samen met collega’s heeft Adriana diverse behandel- en preventieprogramma’s opgezet: een groepsbehandeling voor vluchtelingenjongeren, gezinsdagbehandelingen, een ouder- & baby-groep en preventieve gezinsprogramma’s.

In het verleden heeft Adriana in Peru gezondheidsvoorlichting en trainingen gegeven voor een gezondheidsproject van een lokale zelfbesturende boeren-organisatie. Kort na de genocide in Rwanda gaf zij binnen een psychosociaal hulpprogramma van MSF samen met lokale staf training aan lokale gezondheidswerkers. Zij spreekt Nederlands, Engels, Frans en Spaans.

Publicaties

Mark Jordans

Mark Jordans is child psychologist and works as Director of Research & Development for the NGO War Child in the Netherlands. He is Professor in Child and Adolescent Global Mental Health at the University of Amsterdam, as well as Reader, Child and Adolescent Mental Health in Humanitarian Settings, at the Center for Global Mental Health, King’s College London. His work focuses on the development, implementation and evaluation of psychosocial and mental health care systems in low and middle income countries, especially for children in adversities and in fragile states.

Mark is the founder and Senior Technical Advisor of TPO Nepal, a leading mental health NGO in Nepal, where he worked between 1999 and 2011. He is an advisor to several global mental health initiates, including WHO and research consortia – and was a commissioner for the Lancet Commission Report on Global Mental Health.

Publications

Sanne de Kleijn

Sanne de Kleijn is sinds 2011 als senior GZ-psycholoog werkzaam bij ARQ/Centrum ’45 (voorheen Equator Foundation) en heeft ruime expertise in het werken met slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting, vluchtelingen en asielzoekers. Naast het geven van traumagerichte therapie en diverse persoonsgerichte groepstherapieën, is zij sterk gericht op het persoonlijk en maatschappelijk functioneren van de doelgroep vanuit de herstelgerichte visie. Als nevenactiviteit geeft zij sociaal-emotionele weerbaarheidstrainingen (in samenwerking met Superkidz) aan kinderen in de basisschoolleeftijd, ter preventie van psychische problemen op latere leeftijd.

Daarnaast is zij actief betrokken bij deskundigheidsbevordering van mede-professionals op het gebied van trainingen, werkbegeleiding en supervisie en tevens trainer in de 7ROSES/METS (empowerment-)methodiek.

Het is Sanne’s wens voor de toekomst om haar ervaring en affiniteit met de interculturele hulpverlening, krachtgericht werken en focus op preventie te verenigen met het werken met kinderen.

Hanna Kolff

Hanna Kolff is jurist, met brede ervaring op het gebied van protectie en advocacy in humanitaire contexten.  Zij heeft voor verschillende organisaties gewerkt waaronder Amnesty International, Artsen zonder Grenzen (AZG), Pax en Dokters van de Wereld Nederland. Momenteel werkt Hanna als onafhankelijke consultant voor Dr Denis Mukwege Foundation op het gebied van seksueel geweld als methode van oorlogsvoering en geeft zij trainingen in governance aan besturen in AZG. Daarnaast werkt zij als externe vertrouwenspersoon en als coach.

Zij is sinds 1994 in verschillende functies betrokken bij AZG, waar zij onder andere de afdeling heeft opgezet die de projecten ondersteunt in pleitbezorging over mensenrechtenschendingen en schendingen van het humanitair recht.

Hanna was 6 jaar vicevoorzitter van AZG Nederland en lid van het bestuur van AZG in Zuid-Azië. Tevens was zij bestuurder van HealthNet TPO.

Joriene van der Kolk

Joriene van der Kolk is gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), systeemtherapeut en traumatherapeut. Ze is één van de oprichters en directeuren van Laguna Collective. Zij heeft ervaring in het werken met getraumatiseerde vluchtelingen, asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar zij leidinggaf aan het expertiseteam ‘Herstelgerichte zorg voor PTSS’. Later werkte zij bij het Sinaï Centrum, gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma. Hier behandelde zij vluchtelingen en Nederlanders met ernstig psychotrauma, maar richtte zich ook op tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers. Tussen 2021-2023 werkte ze in een FACT-team dat zorg verleent aan mensen met een ernstige psychische aandoening, een poliklinisch behandelprogramma voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen en bij de afdeling psychodiagnostiek. Momenteel werkt zij bij GGz Centraal met alleenstaande minderjarige vreemdelingen en vluchtelingengezinnen bij het Vluchtelingenprogramma Zuid.

Joriene heeft brede kennis van de psychologische, sociale en juridische aspecten van gedwongen migratie. Als transcultureel gezinstherapeut richt zij zich op de (culturele) context en integreert deze in haar visie op herstel, veerkracht en het belang van sociale verbondenheid.

Voor Laguna Collective is Joriene betrokken bij het ontwerp en de planning van nieuwe projecten, trainingen en onderzoeksprogramma’s. Ze maakt deel uit van het team dat de METS-methode heeft ontwikkeld, geeft (inter)nationale trainingen in deze methode en neemt deel aan het wetenschappelijk onderzoeksteam dat zich richt op METS bij mensen zonder papieren die in Nederland verblijven.

Specifieke expertise: traumatherapie voor vluchtelingen, gezins- en relatietherapie, projectcoördinatie, training, herstelgerichte zorg en culturele context.

Publicaties

Ivan Komproe

Sinds 1996 streef ik ernaar om vanuit de wetenschap bij te dragen aan het overbruggen van de treatment gap ten aanzien van mentale stoornissen in lage-inkomenslanden en post-conflict gebieden. Mijn voornaamste expertise ligt bij (kwantitatieve) onderzoeksmethoden en het inpassen van wetenschappelijke bevindingen in de ontwikkeling, aanpassing en inrichting van psychiatrische en psychosociale zorgsystemen in zulke contexten.

Vanuit mijn leerstoel ‘Collectief Trauma’ (Universiteit Utrecht, 2009-2019) richtte mijn werk zich op het geheel van gevolgen van grootschalige rampen op de mentale toestand, variërend van stress tot psychiatrische stoornissen, en de wijdverspreide effecten daarvan op het niveau van families en andere groepen. Mijn huidige onderzoek focust op complexe multi-level interacties onder invloed van verstoorde sociale processen en sociale context, met op haar beurt weer negatieve gevolgen voor de gezondheid van families, gemeenschappen en samenleving.

Kerngebieden van expertise:
A) Ontwerpen, implementeren en leiden van wetenschappelijk onderzoek op gebied van
– mentaal welzijn in niet-Westerse contexten en onder migranten en vluchtelingen in Nederland
– mentaal welzijn van mensen in en komend uit post-conflict gebieden en van getroffenen door een ramp
– ecologische (multi-level and cross-level) gevolgen van rampen en conflicten op de getroffen populatie en de (sociale) interacties daartussen
– effecten van sociale steun en coping op gezondheid en welzijn
B) Ontwikkelen en evalueren (doelmatigheid en effectiviteit) van grootschalige interventies ten aanzien van de gevolgen van georganiseerd geweld, gewapend conflict en armoede voor het mentale en psychosociale welzijn op niveau van individu en gemeenschap in complex emergencies en low resource settings.

Beitske Kooistra

Gedreven door een wens om onrecht en ongelijkheid uit de wereld te verbannen heeft Beitske zich ontwikkeld van sociaal pedagogisch hulpverlener tot projectmanager in het humanitaire veld. In Nederland heeft zij zich ingezet – voor mensen die hier om asiel vroegen – vanuit UNICEF, Vluchtelingenwerk en het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht. In Griekenland heeft zij als projectcoördinator een psychosociaal support programma opgezet in het grootste vluchtelingenkamp van Europa, Moria Lesbos. Kernwaarde van dit programma is dat het door de bewoners van het kamp bedacht is en uitgevoerd wordt. Educatie voor kinderen en volwassenen en psychologische ondersteuning staan centraal. Beitske heeft vanuit Stichting Bootvluchteling een faciliterende rol gespeeld in dit proces. 

In het Noorden van Griekenland heeft Beitske een community-building project opgezet om interactie te faciliteren tussen mensen uit een vluchtelingenkamp en nabij gelegen dorpen. Daarnaast werkt zij aan het implementeren van op empowerment en herstel gerichte psychosociale hulp.

LinkedIn Profiel 

Annet Koopsen

Annet Koopsen is advocaat, gespecialiseerd in rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel. Zij is meester in de rechten en heeft een kandidaats psychologie.

Zij staat slachtoffers van mensenhandel bij zowel in de strafrechtelijke als de verblijfsrechtelijke procedure. Zij is verbonden aan het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel ( ACM) en het Prostitutie- en Gezondheidscentrum (P&G292).

Annet geeft les over dit onderwerp aan advocaten bij de Opleidingen Sociaal Recht (OSR), de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit, en aan rechters en officieren van justitie bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Ook heeft zij, onder andere via het Nederlands Helsinki Comité, over dit onderwerp trainingen gegeven in Servië, Albanië, de Oekraïne, Slowakije, Bosnië, Roemenië, Bulgarije en Hongarije.

Sammy Koorn

Sammy Koorn heeft bij meerdere vrijwilligersorganisaties gewerkt en nu haar plek gevonden bij Dokters van de Wereld. Naast het PsychoSociale spreekuur voor ongedocumenteerde vluchtelingen geeft ze ook de METS training waar ze veel energie uit haalt. Voor anderen zorgen is altijd de motivatie geweest in studie en werk. Mensen die noodgedwongen zijn gemigreerd verdienen extra zorg.

Verder is ze co-founder van Roundation, een stichting die zich inzet voor circuleren van goederen, inzamelen en doorgeven van die goederen aan projecten en groepen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld elektronische tablets naar een opvanghuis in India. 

Sammy heeft een Master in Klinische Psychologie, behaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is momenteel bezig met een Pre-master Environmental Sciences. 

Pim Kraan

Pim Kraan (1963) is lid van de Raad van Toezicht van Laguna Collective. Hij heeft een
langjarige ervaring in de verlening van humanitaire hulp, de coördinatie van rampenrespons,
en is sinds september 2014 algemeen directeur van Save the Children. Daarvoor was hij 19
jaar in dienst van Buitenlandse Zaken en o.m. verantwoordelijk voor de liaison met het
Ministerie van Defensie op het gebied van noodhulp en civiel militaire samenwerking.
Als diplomaat diende Pim 4 jaar als plaatsvervangend ambassadeur in Singapore. Hij werkte
bijna 5 jaar voor Artsen zonder Grenzen en was lid van het VN team voor internationale
rampencoordinatie UNDAC.


Binnen Save the Children, ‘s-wereld grootste onafhankelijke kinderrechten-organisatie, heeft
hij zitting in het internationaal bestuur waarbinnen hij bijzondere verantwoordelijkheden
draagt voor de humanitaire programma’s en de relaties met de Europese Unie.
Als bestuurlid van Laguna wil Pim de verbinding leggen naar de programma’s waarin de
verlening van psychosociale en trauma-hulpverlening een belangrijke component
vormt. Het linken van de uitdagende werkelijkheid en de soms knellende behoeften binnen
noodhulpprogramma’s aan de capaciteiten en missie van Laguna Collective, is zijn passie.
Daarnaast maakt Pim zijn kennis van donoren, subsidies, bestuur en beheer, en zijn netwerk
graag beschikbaar.

Simon de Kruijff

Simon is in juni 2019 afgestudeerd op Tilburg University. Hij heeft geen psycho-sociale achtergrond, maar hij volgde daar een Bachelor Bedrijfseconomie en Master Strategic Management. Sinds Januari 2020 ondersteunt Simon Laguna Collective met IT vraagstukken zoals communicatie-platformen en de website. “Ik vind het gaaf om mensen met zoveel passie te helpen om (digitaal) samen te komen. Zeker wanneer hun boodschap zo waardevol is. Laguna Collective kan het verschil maken en ik draag graag mijn steentje bij”.

Tonia Loizidou

Tonia Loizidou lives and works in Cyprus. She is a clinical psychologist, working with individuals, teens and couples, dealing with various difficulties. A substantial part of the population she treats suffers from anxiety disorders and trauma-related difficulties.  

Tonia has experience in the field of migration since 2006.  She has worked in various projects, providing psychological support and therapy to victims of torture, victims of trafficking, and other vulnerable individuals. She currently implements an oversees project with the Cyprus Refugee Council, the leading organization that supports refugees, of which she was one of the founding members. The project involves, a.o.: assessing and providing therapy to asylum seekers who are victims of torture, trafficking, or gender-based violence; preparing and implementing trainings on related matters; and advocating for the rights of refugees. She was also part of the team of professionals who developed and piloted the empowerment method ‘METS’ in five countries.  

It is with great pleasure that she has joined Laguna Collective as she strongly believes that great things can be achieved by the people involved!  

Kim Madundo

Kim Madundo is a psychiatrist at Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) and one of only three practising in the Northern zone of Tanzania which serves a population of approximately 7 million. He completed his training as a medical doctor at the Catholic University in Mwanza ans then as a psychiatrist at Muhimbili University, both in Tanzania.
 
In high school he was a committee member for the school charity program and in medical school served as President of the Global Health club for 3 years focusing on community outreach, educating students on youth-sensitive topics, and eventually co-developing the exchange program with Calgary University in Canada.
 
Kim has an interest in creating awareness and promoting research around mental health in Tanzania, studying mental health challenges among people living with HIV and other vulnerable groups, and validating psychometric tools for use in the Tanzanian context.

Afra van der Markt

Afra van der Markt is in 2014 aan het VUmc afgestudeerd als arts en in 2019 werd zij psychiater. Haar interesse in transculturele psychiatrie begon tijdens een stage in Rusland en het jaar daarna in België (waar zij ook veel patiënten uit Franstalige Afrikaanse landen heeft gezien) tijdens de geneeskunde studie. Tijdens haar opleiding tot psychiater heeft zij een half jaar gewerkt in de psychiatrie in Tanzania, zowel in een psychiatrisch ziekenhuis als voor de afdeling psychiatrie in een algemeen ziekenhuis. Haar interesse in de taal en cultuur in Oost-Afrika was gewekt. Kort hierna heeft zij een taalgroep Swahili opgericht en is zij betrokken geraakt bij het organiseren van een jaarlijks psychiatriecongres in Moshi, Tanzania. 
 
Op dit moment werkt Afra als psychiater op een klinische afdeling van GGZ inGeest en doet zij onderzoek naar stageringsmodellen voor bipolaire stoornissen.

Marijke Menninga

Marijke Menninga is orthopedagoog, met een specialisatie in vluchtelingen in de Nederlandse en Griekse context. Zij heeft meerdere malen op Lesbos gewerkt voor Stichting Bootvluchteling, als psychosociaal support coördinator in kamp Moria. Hier stuurt ze de psychosociale support missie aan, die onder andere psychische ondersteuning en onderwijs aan kinderen en volwassenen omvat. In de Nederlandse context heeft Marijke zich bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht bezig gehouden met Best Interest of the Child-Assessments. Hier bracht ze met een orthopedagogisch onderzoek het belang van een individueel kind in de procedure rond verblijfsrecht in kaart en onder het voetlicht. Ook trainde ze psychologen en orthopedagogen in de Best Interest of the Child-methodiek en coördineerde ze de landelijke uitvoering van deze assessments.

Marijke onderzocht en publiceerde over ervaringen van alleenstaande gevluchte kinderen met geweld in de opvang en met (de toegang tot) gezondheidszorg. Daarnaast heeft Marijke expertise op het gebied van onderwijs aan kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, met ervaring als leerkracht in het speciaal basisonderwijs in Nederland en als coördinator van het non formeel onderwijs van Stichting Bootvluchteling op Lesbos. 

Publicaties

Júlia Miragall Mas

Júlia Miragall Mas is an International Relations graduate specialised in Foreign Policy. She has worked as a legal researcher and project manager at the Centre for African Justice, Peace and Human Rights’ Sexual Violence Team. 
Her work has included significant research on humanitarian situations in the African continent, with a special focus on the legal, social, cultural and economic obstacles faced by survivors of male sexual violence to accessing aid and justice. In addition, she has also addressed male sexual violence in the context of forced displacement and migration, as well as the special circumstances and challenges faced by survivors. For this purpose,she has conducted conflict analysis, as well as legal research on applicable national, regional and international law.
 
Furthermore, Júlia has also engaged in project design and implementation for awareness-raising and advocacy purposes, including the organization of events with high-level professionals, so as to strive towards breaking the stigma sorounding male sexual violence and promote effective solutions and policies to give response to such grave attrocities.
 

Syangu Mkoni

Dr. Syangu E. Mkony is a trained medical doctor with specialization in psychiatry and public health. She attained her medical education and master degree of public health from Muhimbili University of Allied Sciences (MUHAS) and a master degree of psychiatry from Dodoma University (UDOM).

Prior to medical specialization, she attended an international fellowship program with Radboud University in Nijmegen, Netherlands on international public health and tropical medicine. Later on was employed at the Prime Minister’s Office, Drug Control Commission as a project manager in methadone services and subsequently as a treatment coordinator for substance dependence. Currently she is a practicing psychiatrist at Muhimbili National hospital campus of Mloganzila.

Syangu identifies herself as a person with empathy for marginalized population based on her work experience. Initially as a teenager working with different in school and out of school youth groups, then as a volunteer in street children homes, thereafter working with substance use disordered people, and presently with mentally disordered individuals.

Linde Mollers

Linde Mollers is arts en zet zich in voor het recht en toegang tot de psychische gezondheidzorg van gemarginaliseerde groepen. Zij heeft als arts ervaring in de psychiatrie. In 2018 heeft zij op Lesbos in Griekenland gewerkt in het vluchtelingenkamp Moria, waar zij werkte voor Stichting Bootvluchteling, o.a. als medisch coördinator. Daar heeft zij zich gericht op de psychosociale opvang van vluchtelingen die klachten ondervonden van de traumatische gebeurtenissen die zij hadden meegemaakt. In Nederland heeft ze als vrijwilliger gewerkt bij Dokters van de Wereld en bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO).

Verder heeft Linde een interesse in mediation bij humanitaire conflicten. Momenteel is Linde werkzaam als arts bij SOS International, een organisatie die Nederlanders in het buitenland helpt in het geval van ziekte. 

LinkedIn Profiel

Iris Neevel

Iris Neevel werkt als psycholoog voor Artsen Zonder Grenzen (MSF) in Monrovia, Liberia. MSF richt zich binnen dit project op het verbeteren van de mentale gezondheidszorg en epilepsie services. Iris’ rol bestaat voornamelijk uit het superviseren en trainen van de lokale sociaal werkers. Bij terugkomst zal ze haar baan bij GGZ inGeest voortzetten als GZ-psycholoog en EMDR practitioner. Hier werkt ze binnen een klinische intensieve traumabehandeling (PTSS-5) en de basis-GGZ (Prezens).

Iris heeft de ambitie om zich te specialiseren in traumabehandeling & crossculturele psychologie. Ze wordt geïnspireerd en gemotiveerd door het samenwerken met mensen uit andere culturen. Dit doet zij wekelijks tijdens haar vrijwilligerswerk als GZ-psycholoog bij de Kruispost, een huisartsenpraktijk voor ongedocumenteerden in Amsterdam. Daarnaast heeft ze gewerkt met mensen met psychische klachten in Brazilië, Peru, Liberia en Griekenland.

Renée Nijenbandring

Als arts deed Renée onder andere ervaring op in de huisartsgeneeskunde en de psychiatrie. Ze startte bij Equator Foundation (het huidige ARQ/Centrum ’45), een behandelcentrum voor getraumatiseerde mensen. Hier was ze specifiek gericht op het begeleiden van slachtoffers van mensenhandel. Vervolgens heeft ze zich als arts ingezet voor de kansarme, inheemse bevolking van het Zuid-Mexicaanse Chiapas. Na een periode werkzaam te zijn geweest in een huisartsenpraktijk, is ze inmiddels twee jaar werkzaam bij Jellinek. Hier behandelt ze met veel enthousiasme mensen met verslavingsproblematiek. 

Naast deze ervaring op professioneel gebied, heeft Renée vanuit haar persoonlijk leven een sterke link met de LGBTQAI+ community. Betrokkenheid bij mensen die zich aan de randen van de maatschappij bevinden, vormt een rode draad in haar leven.

Naomi Press

Naomi Press is an art psychotherapist and supervisor with a background in community arts, development, and the visual arts. Based in France, she works with a number of international human rights organizations and in humanitarian settings with a specialist focus around refugees, displacement, and supporting artists and writers at risk. She is passionate about developing socially engaged and adaptive practices and trainings in psychosocial support, supporting mental health and resilience building through creative arts and art therapy based interventions. 

Naomi is part of the UK charity Art Refuge, and in 2015 initiated the development of a new project in partnership with Médecins du Monde in northern France to support the psychological needs of the displaced populations caught at the France-UK border. Since 2019 she co-runs the Paris programme of Art Refuge.

Naomi is accredited and registered with the UK’s Health Care Professionals Council and a member of the British Association of Art Therapists. She teaches as a guest lecturer in higher education settings and supervises art therapy trainees and other psychotherapists working in the field of human rights and humanitarian contexts. 

Publications

Lian Priemus

Lian Priemus, van origine tv-programmamaker en interviewcoach, raakte in 2015 betrokken bij de opvang van vluchtelingen in Amsterdam. Eerst als vrijwilliger waarbij ze een Facebook-groep startte met meer dan 10.000 leden om hulp te coördineren. Daarna initeerde ze een huisvestingsproject waarbij 30 Syriërs een half jaar in een leegstaand kantoorpand woonden. Doel was om te laten zien dat kleinschalige opvang van vluchtelingen middenin een woonwijk – waarbij mensen zelf de regie hebben – integratie ten goede komt.

In 2017 richtte Lian In My Backyard (IMBY) op, waarmee in verschillende Amsterdamse buurten communities werden gevormd van ‘locals’ en nieuwkomers die samen optrekken en op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Vanaf 2019 werkt IMBY samen met Pim Scholte en Laguna Collective aan een methode die persoonlijke groei combineert met het vergroten van sociale verbondenheid: ‘Common Ground Works’ (CGW). In 2020 zijn vier CGW-groepen van start gegaan, en een wetenschappelijke evaluatie is gaande.

Deepti Ramaswamy

Deepti Ramaswamy is a British psychotherapist specialising in trauma. She is also an EMDR consultant supervisor.

She worked within the National Health Service in the UK for several years before working overseas in the humanitarian sector. She has worked in Iraq, Syria, India, and Myanmar as a mental health specialist with IDPs and refugees providing clinical support, clinical supervision, and training on several topics. She also has global mental health experience having worked on projects related to the impact of HIV/TB/Hepatitis and malnutrition.

Deepti is currently doing her doctorate on how trauma including experiences of marginalisation, victimisation, and discrimination, influence a person’s identity in the context of their engagement with extremism.

Personal website

Jitske Rullmann

Jitske is Klinisch Psycholoog en werkzaam bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar zij zich met name richt op de behandeling van getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel en van vluchtelingen die op een traumatische wijze dierbaren zijn verloren en lijden aan traumatische rouw. Daarnaast zet zij zich in voor ARQ International als internationale trainer. De afgelopen jaren was zij verbonden aan Artsen Zonder Grenzen, waar zij verantwoordelijk was voor geestelijke gezondheidszorg programma’s in conflictgebieden in de Democratische Republiek Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Jitske’s start in de hulpverlening was ooit als fysiotherapeut, waarmee ze onder andere werkzaam was in Zambia. Door deze combinatie van lichaam en geest heeft zij een holistische en creatieve kijk op de mens ontwikkeld en een voorliefde voor experiëntiële invalshoeken in behandelingen en in trainingen. Zowel binnen als buiten ARQ zet zij zich in voor opleiding en kennis deling als werkbegeleider, supervisor en docent (RINO Amsterdam).

Kyra Sacks

Kyra Sacks studeerde Art and Education aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en behaalde haar master diploma in Sociale en Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (cum laude). Momenteel verdeelt ze haar tijd tussen Amsterdam en Athene, waar ze werkt aan multi-disciplinaire projecten waarin kunst, antropologie en educatie elkaar raken.
 
Kyra is betrokken bij onderzoekprojecten rondom thema’s als migratie, (afscheids)rituelen en ‘placemaking’ in de stad. Hierin is ze nieuwsgierig nieuwe vormen van visuele etnografie te verkennen. Daarnaast werkt ze als autonoom beeldend kunstenaar en ondersteunt ze organisaties op strategisch niveau met haar tekeningen.
 
Persoonlijke Website
LinkedIn Profiel

Pim Scholte

Pim Scholte, psychiater, is één van de oprichters van Laguna Collective. Hij deed uitgebreide internationale ervaring op in zijn werk voor diverse humanitaire hulporganisaties, zoals in conflict- en vluchtelingen-settings als Kashmir (India), Afghanistan, Sri Lanka, de Gaza strook, DR Congo, Rwanda, Darfur (Sudan), South Sudan, Sierra Leone, en Lesbos (Moria camp). Hij is zijn hele loopbaan verbonden geweest aan het AMC in Amsterdam.

Pim was gedurende 12 jaar lid van het bestuur van Artsen Zonder Grenzen in Nederland, en speelde in die periode een initiërende rol en adviserende rol met berekkking tot mental health programma’s. Voor War Child fungeerde hij enige jaren als methodiek-adviseur. Hij was mede-oprichter van de afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij is de huidige bestuursvoorzitter van Antares Foundation, een organisatie die zich inzet voor ondersteuning van en zorg voor medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties. Hij was oprichter en directeur van Equator Foundation (nu geïntegreerd in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum), een psychiatrisch behandelprogramma voor vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel.

Pim deed promotieonderzoek naar ‘mental health in war-affected populations’, en is (co-)auteur van vele wetenschappelijke publicaties. Hij heeft talloze psychiaters en psychologen in opleiding getrained en gesuperviseerd, zowel in Nederlandse gezondheidszorg- als in humanitaire crisis settings, en was supervisor van verschillende academische masterscripties en promotie-onderzoeken.

Esther Schoonbeek

Esther Schoonbeek is coach en trainer. Zij richt zich op het stimuleren en ondersteunen van mensen om het beste uit zichzelf te halen, zodat zij gelijkwaardig mee kunnen doen in de samenleving.   

Na haar opleidingen als ergotherapeut ((BSc) en antropoloog (MSc) werkte zij ruim tien jaar als behandelaar met diverse doelgroepen in de psychiatrie. Daarbij lag de nadruk op het vergroten van zowel de individuele zelfstandigheid als de sociale verbondenheid. Binnen de humanitaire hulpverlening was zij onder meer betrokken bij de opzet en ontwikkeling van projecten voor Artsen zonder Grenzen en War Child in het Midden-Oosten en meerdere Afrikaanse landen. Ook woonde en werkte zij enkele jaren in Vietnam. Zij was jarenlang manager van programma’s voor getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel bij Stichting Centrum 45 en Equator Foundation (opgegaan in het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum). Binnen deze programma’s vonden behandeling, ontwikkeling, onderzoek en onderwijs plaats.

Sinds 2007 is Esther verbonden aan de Antares Foundation, waar zij op het terrein van psychosociale ondersteuning en stressmanagement coaching, training en advies geeft aan humanitaire hulpverleners en hun leidinggevenden. Als vrijwilliger voor Humanitas biedt zij opvoedondersteuning bij gezinnen.

Rolf Schwarz

Rolf Schwarz (1946) is psychiater. In het verre verleden heeft hij gewerkt als tropenarts in Tanzania (1974-1979) en, iets meer recent, als tropenpsychiater, eveneens in Tanzania (1996 – 2000). Van 1982 tot 1994 was hij staflid van de afdeling psychiatrie van het AMC te Amsterdam, met transculturele psychiatrie, hoewel volgens hem niet bestaand, als aandachtsgebied. Daarna volgden 2 jaar als directeur van het Sinaï Centrum in Amersfoort. Vanaf 2002-2011 was hij opleider psychiatrie bij de Geestgronden, later inGeest. Vervolgens was hij 5 jaar medisch directeur van Spoor 6 Verslavingszorg in Bussum. Op dit moment werkt hij als psychiater in een FACtteam. Daar heeft hij zijn oude liefde, de sociale psychiatrie, ooit het onderwerp van zijn proefschrift, weer ontmoet

Sinds 2000 is Rolf  als associate en de laatste jaren ook als bestuurslid betrokken bij de Antares Foundation. Over de jaren is hij op het gebied van mental health blijven samenwerken met de Tanzaniaanse collega’s. Zo heeft hij aan de wieg gestaan, is nog steeds adviseur, van de “Focus on Mental Health Conference” een plek waar bijna jaarlijks Tanzaniaanse en Nederlandse gezondheidszorgwerkers samen komen. Ook is hij instigator senior-supervisor van de stage Global Mental Health voor Nederlandse artsen in opleiding tot psychiater.

Door zijn eigen familie-geschiedenis, werken in het Sinaï-Centrum, werk in een asielzoekerscentrum en veel professioneel contact met Veteranen alsmede mensen met verslaving, heeft Rolf veel kennis en ervaring op het gebied van psychosociaal trauma, zonder dat hij zichzelf een expert zou willen noemen.

Jamilah Sherally

Jamilah Sherally is arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Na haar specialisatie werkte zij met verscheidene internationale organisaties in Nigeria, Mali en op de Thai-Birmese grens en Lesbos. Momenteel is ze bezig met haar master International Health en is zij daarnaast werkzaam bij de GGD, waar ze zich wederom focust op de toegankelijkheid van zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

Video’s:
Doha Debates, COVID19’s Threat to Refugees, 2020
Studium Generale, Universiteit Utrecht, 2020
Dutch Global Health Film Festival, 2021

Publicaties

Marit Sijbrandij

Marit Sijbrandij is hoogleraar bij de afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit (VU) en directeur van het WHO Collaborating Center van de VU. Zij doet transdisciplinair en transmethodologisch onderzoek naar preventie, (vroege) behandelingen en publieke geestelijke gezondheidsinterventies voor psychische stoornissen in bevolkingsgroepen die werden blootgesteld aan trauma en tegenslagen, waaronder vluchtelingen en mensen in lage- en middeninkomenslanden.

Marit heeft meerdere behandelstudies afgerond, zoals onderzoek naar debriefing in de acute nasleep van een trauma, vroege cognitieve gedragstherapie, internet-preventie van posttraumatische stress stoornis en de effecten van psychologische eerste hulp-training voor gezondheidswerkers in Sierra Leone. Zij was ook betrokken naar studies naar de effecten van schaalbare psychosociale interventies van de Wereldgezondheidsorganisatie in Pakistan en Kenia.

Momenteel is Marit Sijbrandij coördinator van het EU H2020 STRENGTHS-project, naar de effectiviteit van de schaalbare WHO-programma’s voor Syrische vluchtelingen in Europa en het Midden-Oosten. Daarnaast is ze coördinator van het EU H2020 RESPOND-project, dat gericht is op verbeteren van het welzijn van kwetsbare groepen tijdens de COVID-19 pandemie.

Persoonlijk Profiel VU

Hannah Strohmeier

Hannah holds a PhD in Global Health and Development, a MSc in International Health, and a MA in Comparative and International Studies. From 2017 to 2019, she completed a two-year assignment as Fulbright Scholar / Visiting Assistant in Research at Yale University’s Department of Anthropology with a research focus on mental health in humanitarian crises. Hannah also serves as an International Program Affiliate of Yale’s Conflict, Resilience, and Health Program, and teaches the yearly seminar on crisis psychology at Akkon University of Applied Sciences for Human Sciences in Berlin.

In addition to her academic career, Hannah is working for the United Nations and non-governmental organizations in the fields of gender equality and health. Over the last ten years, her consulting work included assignments in the Maldives, Rwanda, South Sudan, Thailand, and a Headquarters position in New York. 

Publications

Mallika Taneja

Mallika Taneja is a theatre artist from New Delhi, India. Her work deals with questions of gendered experiences of the city, systems of justice, explorations of pleasure and rest, a deeper dive into issues of mental health. She is particularly interested in understanding ‘solidarity’ through performative exchanges and through the process of building ensembles and chorus.

Some of Mallika’s works include Rest of the Struggle, Allegedly, Zanana ka Zamana (time of the Femme), Aksar Yu hi Mehsoos Hota Hai (Often Sometimes it Feels like this) and Be Careful. She founded Women Walk at Midnight, Sex Chat Room, and Lost and Found. 

Mallika recieved the ZKB Acknowledgement Prize in 2015 and ZKB Patronage Prize in 2021.

Links to works (via Instagram):
Rest of the Struggle
Zanana
Allegedly

Marian Tankink

Marian Tankink (PhD) is medisch antropoloog en voormalig sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Ze promoveerde op haar onderzoek naar hoe gevluchte vrouwen uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan reageren op persoonlijke ervaringen met seksueel geweld in hun land van herkomst, of tijdens hun vlucht. Zij werkt als freelance onderzoeker en trainer voor (internationale) organisaties, voornamelijk in het Grote Merengebied in Afrika en Nederland. Haar specialisatie ligt op de relatie tussen gender, geweld, psychosociaal welzijn en geestelijke gezondheid vanuit een individueel, familie- of gemeenschapsperspectief in (post)conflictgebieden en onder vluchtelingen.

Van 2014-2019 was Marian hoofdredacteur van ‘Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas’. Sinds 2015 werkt ze samen met het Institute for Justice and Reconciliation in Zuid-Afrika aan het verbinden van de vakgebieden Mental Health en Psychosocial Support en Peacebuilding.

LinkedIn Profiel

Martha Teijema

Martha Teijema heeft internationaal recht, verpleegkunde en gezondheidswetenschappen gestudeerd. Ook heeft zij als Luitenant bij de Nederlandse Landmacht gewerkt. Vanaf 2016 tot begin 2020 heeft zij als onderzoeker in Kaapstad, Zuid Afrika gewoond en onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen religieuze en gezondheidsstructuren met een focus op HIV services. Terug in Nederland sinds begin 2020, werkt zij momenteel voor Dokters van de Wereld waar zij een van de coördinatoren is van het programma zorgrecht en de psycho-sociale zorg coördineert voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Door deze diverse achtergrond heeft Martha uitgebreide ervaring in uiteenlopende gebieden. Zij is geïnteresseerd in werk dat zorgt voor een structurele en duurzame verandering, met een lange termijn focus. Gelijkheid, billijkheid en autonomie zijn sleutel-elementen in haar werk, en zij beschrijft zichzelf als feminist.

Heleen Terwijn

Heleen Terwijn (1967) is vice-voorzitter van de raad van toezicht van Laguna Collective. Ze is opgeleid als psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in emotie, motivatie en PTSS behandeling.

In 1998 richtte Heleen IMC Weekendschool op, een school voor aanvullend onderwijs voor jongeren in arme wijken. Op de weekendschool wijden gastdocenten (vrijwilligers) jongeren in in hun vakgebieden, in de context van een meerjarig programma gericht op persoonsvorming in interactie met de samenleving. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat weekendschoolonderwijs leidt tot bredere toekomstperspectieven en meer zelfvertrouwen bij de jongeren en wederzijdse versterking van sociale verbondenheid. Van de 65 Nederlandse weekendschoollocaties zijn er twaalf voor zogenoemde nieuwkomerskinderen, in taalklassen die georganiseerd worden door de Nederlandse overheid. Deze laatste weekendscholen dienen tevens om de jongeren en hun families een warm welkom in Nederland te bezorgen.

Heleen is strategisch directeur van IMC Weekendschool. Ze is lid van diverse besturen van bedrijven en sociale en culturele instellingen, waaronder het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Als bestuurslid van Laguna Collective is Heleen toegewijd om de organisatie te ondersteunen in het bereiken van de professionaliteit en de reikwijdte die de doelgroep verdient. Ze beschouwt Laguna Collective als een broodnodig initiatief en voelt zich aangemoedigd door de betrokkenheid die het teweeg brengt bij experts uit zovele disciplines.

Mark Timmer

Mark Timmer (1967) maakte na zijn studie Personeel & Organisatie de overstap naar het theater. Hij studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en volgde de internationale Jekerstudio. Na een aantal jaar voorstellingen te hebben gemaakt in Vlaanderen en Nederland werd hij hoofd theater van Filmtheater Plaza Futura in Eindhoven. In 2002 verruilde hij Brabant voor Amsterdam en werd artistiek leider van theaterwerkplaats Gasthuis. In 2008 werd Mark artistiek directeur van Frascati. Frascati is een theater (jaarlijks 550 voorstellingen) en productiehuis in het centrum van de stad.  

In Frascati staat de ontwikkeling van vooruitstrevende, onafhankelijke podiumkunst en -kunstenaars centraal. De confrontatie en dialoog met de wereld is het uitgangspunt. We betrekken onze artistieke en maatschappelijke omgeving intensief bij de totstandkoming van ons programma. In onze co-creaties creëren we theater over de samenleving met de samenleving en ontwikkelen programma’s, debatten en context waarmee we duiding geven aan urgente issues. Binnen de nieuwe programmalijn De (on)vertelde stad maakte we de afgelopen jaren o.a. werk met De Bascule en Equator Foundation.   

Wietse Tol

Wietse A. Tol is Professor of Global Mental Health at the Section of Global Health, Department of Public Health at the University of Copenhagen; Professor by Special Appointment of Global Mental Health and Social Justice at the VU University Amsterdam; Adjunct Professor at the Department of Mental Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; and Senior Technical Advisor with HealthRight International. He holds an MA in Clinical and Health Psychology (Leiden University), a Ph.D. in Public Mental Health (Vrije Universiteit Amsterdam), and was a postdoctoral fellow at Yale University.

Wietse’s research and practice focus on mental health and psychosocial support interventions for adversity-affected populations in low- and middle-income countries. In particular, his work centers on (integrated) interventions that address mental health and the social determinants of mental health, and he is very interested in understanding how research can lead to improved practice (and vice versa). He regularly consults with UN agencies and (international) non-governmental organizations in the areas of mental health and psychosocial support needs assessment, intervention selection and development, monitoring, and evaluation.

Publications 

Sitsi Toonders

Sitsi heeft Geneeskunde en Global Health gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Als arts werkt ze voor Artsen Zonder Grenzen en andere organisaties, zowel in het buitenland als in Nederland. Haar interesse ligt bij het recht op toegang tot gezondheidszorg voor vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten.

Sitsi specialiseert zich daarnaast in huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Ni Ni Tun

Ni Ni Tun is a medical doctor based in Yangon, Myanmar. She started working as a HIV/TB national coordinator with Médecins sans Frontières in Myanmar in 2003. She has trained around 1000 local doctors in HIV and TB case management and in STDs and malnutrition. She has published various articles about cytomegalovirus retinitis in Myanmar.

In 2009 Ni Ni joined a new medical organization, Medical Action Myanmar, with which she is working as a medical director, supervising the prevention and treatment programs of HIV, TB, malaria and the malnutrition program. In addition, she is the lead for HIV research for the Myanmar Oxford Clinical research Unit (MOCRU). MOCRU is a new tropical medical research organization formed as an extension of the medical research activities of the University of Oxford in Southeast Asia.

Since 2019, Ni Ni is working as the HIV and research advisor for Medical Action Myanmar and the Myanmar Oxford Clinical Research Unit. She is also doing a master’s study of Science in Tropical Medicine at the Institute of Tropical Medicine in Antwerp.

Publications

Merlijn Twaalfhoven

Merlijn Twaalfhoven is componist en creatief onderzoeker van complexe maatschappelijke problemen. Hij ontwierp vele onconventionele muziek en theaterprojecten, werkte in conflictgebieden en vluchtelingenkampen en richtte The Turn Club op, een samenwerkingsverband van kunstprofessionals en bruggenbouwers die maatschappelijke vraagstukken aanpakken.

Merlijn werkte met o.a. het Kronos Quartet, Holland Festival en het Tokyo Symphony Orchestra, en initieerde festivals en samenwerkingsprojecten in o.a. Syrië, Jordanië, Palestina, Brazilië en de VS. Hierbij zoekt hij naar nieuwe verbindingen tussen bevolkingsgroepen en culturen. Hij ontving een UNESCO-award en was genomineerd voor de Amsterdam Prijs voor de Kunst.  

In zijn boek Het is aan ons, laat Merlijn zien hoe in elk van ons een rol van betekenis kan spelen bij het aanpakken van grote en kleine wereldproblemen als wij onze kunstenaarsmindset activeren.

Persoonlijke Website
Twitter account

Sjouke Ummels

Sjouke Ummels, MSc,  is in Pedagogische Wetenschappen afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Pretoria. Zij heeft 10+ jaar gewerkt bij internationale NGO’s. In haar werk draagt zij bij aan de gezonde psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren door het creëren van veilige leer- en leefomgevingen. Dit doet zij als trainer, conceptontwikkelaar en projectmanager.

Vastbesloten om specifiek jongeren uit kansarme milieus te bekrachtigen naar een mooie toekomst, richtte zij de Superhero Academy op. De Superhero Academy helpt internationale NGO’s, scholen en gemeenschappen bij de empowerment van (getraumatiseerde) kinderen en jongeren. Naast het geven van trainingen en consultancy aan professionals die met jongeren werken, geeft zij trainingen aan kinderen zelf.

Sjouke’s specialisaties zijn weerbaarheid, sociale veiligheid, inclusieve leeromgevingen en trauma-informed werken.

LinkedIn Profiel

Smriti Vallath

Dr Smriti Vallath is a researcher with interest in policy initiatives. Dr Vallath has training in clinical psychology from the UK, her PhD from Free University, Amsterdam, and specializes in trauma and psychosis, especially among persons from ultra-vulnerable backgrounds. She currently works at The Banyan and The Banyan Academy of Leadership in Mental Health (BALM) in Chennai (India), a not-for-profit organisation focusing on minority mental health, especially homeless persons with severe mental illnesses. She currently heads research initiatives at the Department of Research, BALM, and is a faculty member of the department of applied psychology, and social work in mental health, at BALM.

Smriti’s primary research interests include trauma and its impact on severe mental illnesses; specifically to develop evidence based policy guidelines for treatment of trauma in psychosis. In her research endeavours, she explores the various facets of trauma, including sociocultural perceptions of trauma, intergenerational trauma, post traumatic stress disorder, psychological underpinnings of the interplay of trauma in severe mental illnesses.

Dr Smriti Vallath is trained in Cognitive Behaviour Therapy and is currently training in Cognitive Analytic Therapy. Her practice involves innovative approaches that adapt western therapies to the Indian context, taking culture into account. She can be contacted at smriti.vallath@gmail.com

Els van der Ven

Els van der Ven is GZ-psycholoog en Universitair Docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij geeft les over onder meer psychiatrische epidemiologie en psychopathologie. Als clinicus is zij verbonden aan Dokters van de Wereld waar ze psychosociale ondersteuning biedt aan ongedocumenteerde migranten.

Naast psychologie studeerde zij epidemiologie aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Haar proefschrift schreef zij over de sociale determinanten van psychose met een sterke focus op het risico van psychose onder migranten en etnische minderheden.

In New York onderzocht Els de impact van systemisch racisme op het ontstaan van psychose onder minderheidsgroepen in de VS. Als psycholoog en onderzoeker werkte zij in de psychosezorg in Nederland, Montreal en New York, waar zij ervaring opdeed met het onderzoeken en behandelen van mensen met een diverse culturele achtergrond.

Publicaties

Linda Verhaak

Linda Verhaak, klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkt momenteel bij ARQ National Psychotrauma Centre binnen het expertiseteam voor slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld. Voordien, met bijna 20 jaar werkervaring in de jeugdpsychiatrie, specialiseerde zij zich in het behandelen van kinderen, jongeren en hun families. 

Linda deed internationale ervaring op in haar werk voor ARQ International (War Trauma Foundation), in samenwerking met verschillende internationale NGO’s. In het Frans verzorgde zij mh-GAP trainingen en ToT’s aan mental health werkers in vluchtelingenkampen in Kameroen, en trainingen gericht op de hechtingstheorie, systeem- en relatietherapie en staff care aan de psycholische staf van het Panzi Hospital in DRC. Linda is lid van de International Mukwege Chair, met als focus interdisciplinair onderzoek m.b.t. seksueel geweld.  Tegenwoordig werkt zij samen met Heal Africa en Cordaid in DRC (Noord and Zouth Kivu) om mental health workers te trainen en superviseren op het gebied van sexual and gender-based violence (SGBV), om de zorg te verbeteren van community-based steun tot aan specialistische behandeling.

Specifieke expertise: psychotherapeutische behandeling van slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting; opleiding en begeleiding van psychologen. Linda is auteur van diverse artikelen in vaktijdschriften en heeft bijgedragen aan verschillende boeken.

Jentien Vermeulen

Jentien Vermeulen is psychiater in opleiding en post-doctoraal onderzoeker bij Amsterdam UMC, locatie AMC. Ze is in 2019 gepromoveerd op het proefschrift getiteld: ‘Keep Quality in Mind’ . Tijdens haar onderzoeksjaren was ze in Amsterdam als arts-vrijwilliger actief op de mobiele spreekuren voor ongeducumenteerde migranten bij Dokters van de Wereld en op Samos via Med’EqualiTeam, Griekenland. Daarnaast is Jentien bestuurslid van De Jonge Psychiater, een platform voor enthousiaste wetenschappers in de psychiatrie.

 

Steven van de Vijver

Steven van de Vijver is huisarts in Amsterdam en lid van de raad van toezicht van Laguna Collective. Hij was oorspronkelijk getraind als tropenarts om bij Artsen zonder Grenzen te werken in de Democratische Republiek Congo (DRC). Bij terugkomst in Nederland ging hij in opleiding tot huisarts en rondde hij zijn Masters in International Health af. In samenwerking met Joep Lange en het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) verhuisde hij met zijn familie naar Kenia om drie jaar bij het African Population Health Research Center (APHRC) te werken en te promoveren op preventie van hart en vaatziekten in de sloppenwijken van Nairobi.

Momenteel werkt Steven als huisarts en leidt hij de vakgroep Huisartsengeneeskunde in het OLVG in Amsterdam. Daarnaast werkt hij als Senior Advisor voor het Amsterdam Health & Technology Institute. In de afgelopen jaren is Steven voor meerdere medische initiatieven in het buitenland betrokken geweest zoals zijn vrijwilligerswerk voor Stichting Bootvluchteling op Lesbos.

Tijdens zijn laatste bezoek op Lesbos startte Steven de noodoproep SOS Moria waarbij 7000 Europese artsen aansloten om publieke aandacht en politieke druk te genereren om een oplossing te zoeken voor de rampzalige situatie van de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. In samenwerking met meerdere organisaties zoals Stichting Vluchteling en het Joep Lange Institute probeert Steven een digitaal patienten dossier voor vluchtelingen te ontwikkelen waarbij ook de mogelijkheid is om geestelijke gezondheidszorg te bieden op afstand en via kunstmatige intelligentie (AI).

Fransje van der Waals

Fransje van der Waals is voorzitter van de raad van toezicht van Laguna Collective. Zij behaalde haar artsexamen in 1978 en promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam op ‘Geslachtsverschillen in benzodiazepinegebruik’. Van 1987-2001 was ze universitair docent en hoofd van de afdeling Vrouwenstudies geneeskunde, en in 2014 werd ze benoemd tot hoogleraar Global Health Education aan de Amsterdam Universitair Medische Centra.

In 2003 richtte zij samen met Joep Lange de Health[e]Foundation op, een blended learning programma voor gezondheidswerkers in lage- en middeninkomens landen; oorspronkelijk voor gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de behandeling en zorg van hiv/aids-patiënten. Het aantal e-learning-programma’s groeide snel van Hiv[e]Education tot pediatrie, TB, mental health en HIV, refugee care, Female & Family health en SRHR. Om preventie te bevorderen zijn informatieve programma’s zoals Health[e]Living (voor adolescenten) en Health[e]Community ontwikkeld. In de loop der jaren werden meer dan 40.000 gezondheidswerkers in zeven talen in 28 landen getraind.

Refugee Care[e]Education startte na de eerste instroom van nieuwe vluchtelingen als een gratis module gericht op mental health van Syrische vluchtelingen, geschreven door Ghayda Hassan (UNHCR). Aansluitend werden algemene cursussen ter bevordering van gezondheid van refugees ontwikkeld voor zowel acht Zuid-Europese landen als voor Nederlandse gezondheidswerkers. De vervolgcursussen rond mental health van niet vrijwillige migranten werden in samenwerking met ARQ gegeven.

Fransje van der Waals bleef gedurende haar gehele carrière actief als huisarts en is negenendertig jaar partner geweest in een huisartsenpraktijk in het centrum van Amsterdam.

Phyllis Wallage

Phyllis Wallage is klinisch psycholoog/psychotherapeut en werkzaam bij bij I-Psy/PsyQ Utrecht, bij het intercultureel team. Haar doel is om diegenen zorg te bieden die daar moeilijk toegang toe krijgen maar dit wel hard nodig hebben. Vanuit haar eigen achtergrond als dochter van oorlogskinderen heeft de zorg voor vluchtelingen een speciale plek. Ze heeft jarenlange ervaring op het gebied van psychotrauma, dissociatie en persoonlijkheidsproblematiek van zowel adolescenten als volwassenen, individueel en in groepen van diverse culturele achtergrond.

Phyllis is praktijkopleider voor de postacademische opleiding tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut RINO NH en de RINO Groep. Daarnaast is ze als hoofddocent culturele diagnostiek en behandeling werkzaam voor het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen, de postacademische opleiding Klinisch Psycholoog. Voor de huisartsenopleiding Amsterdam UMC, VUmc geeft ze les over zorg aan ongedocumenteerden. Zij is supervisor voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Verder heeft ze ruime ervaring op het gebied van management en beleid.

Naast haar werk voor het intercultureel team is Phyllis werkzaam als psychosociaal expert (PSE) voor het Internationaal Strafhof in Den Haag, bij het Gender en Kind team. Werkzaamheden vinden plaats in diverse landen. Behulpzaam kunnen zijn bij het geven van een stem aan slachtoffers van oorlogsgeweld, genocide, en sexual and gender based violence (SGBV) voelt als een voorrecht voor haar.

Frederick Wekesah

Dr. Frederick Murunga Wekesah is an Epidemiologist and a postdoctoral research scientist at the African Population and Health Research Center (APHRC – www.aphrc.org). Frederick holds a PhD in Epidemiology from the University Medical Center Utrecht, Utrecht University, the Netherlands (2019); and a Master of Science degree in Medicine in Population-based Field Epidemiology from the University of the Witwatersrand, South Africa (2010). He is also a 2019 Bernard Lown Scholar in Cardiovascular Health Program at the Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University.

Frederick’s research interests span non-communicable diseases and adolescent mental health. He has researched on cardiovascular diseases in the urban slums of Nairobi since 2008 and is currently prioritizing research on childhood obesity and hyperglycemia in pregnancy. Dr. Wekesah is a coinvestigator on the Kenya National Adolescent Mental Health Survey, a nationwide study on to determine the prevalence of, as well as risk and protective factors of child and adolescent mental health disorders in Kenya.

Frederick possesses strong qualitative and quantitative research and analytical skills. He has authored several scientific publications in international peer-reviewed journals and is a co-investigator on several research projects.

ResearchGate Profiel

Willemine van de Wiel

Willemine is opgeleid als huisarts (2009-2012) en sinds 2016 ook actief in de humanitaire setting. Zij combineert graag haar enthousiasme voor training en onderwijs met het werken in situaties van schaarste, vooral op het gebied van de geestelijke gezondheid. Zij heeft werk- en onderwijs ervaring in Griekenland, Bangladesh, Libie, Democratische Republiek Congo, en India.

Willemine’s expertise ligt bij de integratie van onderwerpen als sexueel geweld, psychiatrie, vluchtelingenzorg en palliatieve zorg in de eerstelijns setting, in het bijzonder in lage- en midden-inkomstlanden. In 2021 voltooide zij een gecertificeerde opleiding Global Mental Health bij de Universiteit van Glasgow.

Willemine werkt als huisarts bij een algemene praktijk en bij een asielzoekers centrum (AZC). Zij is tevens medisch adviseur voor Stichting Bootvluchteling (Boat Refugee Foundation, BRF), een in Griekenland operationele Nederlandse NGO.

Publicatie

Janine Wildschut

Janine Wildschut heeft een master in sociale wetenschappen met een specialisatie in interculturele communicatie, uitgebreide ervaring in het werken met groepen mensen in een samenleving die buitengesloten worden: migranten, dak- en thuislozen, problematisch middelengebruikers, groepen die extra kwetsbaar zijn voor HIV-infecties (middelengebruikers, seks werkers en lhbt).  Janine heeft met en voor deze gemeenschappen gewerkt zowel in Nederland als internationaal: van hands-on werk dicht bij de gemeenschap tot onderzoek en projectmanagement, altijd voor kleine tot middelgrote NGO’s. Centraal in haar werk staan altijd: de verhalen van de mensen zelf, sociale rechtvaardigheid en het versterken van mensen hun eigen stem (emancipatie en empowerment). In iedere (managende) positie van Janine moet voor haar uiteindelijk centraal staan dat mensen hun positie versterkt wordt, ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en ze de ruimte krijgen en/ of leren voor zichzelf op te komen. De toegang tot gezondheidszorg voor al deze groepen is een recht en daarnaast een basis om aan bovenstaande versterking te kunnen bijdragen.

In 2019 werd Janine Hoofd Ontwikkeling programma ’s bij Dokters van de Wereld. Dokters van de wereld Nederland strijdt voor de toegang tot gezondheidszorg voor alle kwetsbare mensen in Nederland (met een sterke focus op ongedocumenteerden).

Janine is ook actief in de ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers in haar directe woonomgeving, eerst als bestuurslid van een lokale ondersteuningsorganisatie VG&V en momenteel  als bestuurslid van een klein noodfonds voor vluchtelingen in en rond Hilversum.

LinkedIn Profiel
Publicaties

Tim Wind

Tim Wind is klinisch psycholoog, programmaleider e-health bij ARQ/Centrum ’45, en hoofdopleider e-health bij Rino Amsterdam. Hij is landelijk ambassadeur van e-health in de GGz. Als behandelaar is hij gespecialiseerd  in psychotrauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Tim is mede-oprichter van Ehealth Specialists (ehealthspecialists.com) en van Psychologiepraktijk Amsterdam Centrum (pp-ac.nl). Samen met Rino Amsterdam startte hij Learning Labs, een online academie voor psychotherapie-onderwijs door de beste docenten  ter wereld. 

Als senior researcher (PhD) richt Tim zijn onderzoek op e-health, social capital en mental health. Hierbij werkt hij samen met de Universiteit Utrecht en de School of Public Health van Harvard University. 

Publicaties

Agnes Zegwaard

Agnes is psychiater en systeemtherapeute i.o. en werkt in die functies bij het Centrum voor Relationele Therapie en de polikliniek van Arkin Jeugd&Gezin, een grote GGZ instelling in Amsterdam. Hier behandelt en begeleidt zij jongeren (16 tot 24 jaar), ouders, partners en gezinnen met diverse klachten en (culturele) achtergronden. Tevens heeft zij een vrijgevestigde praktijk voor relatie- en gezinstherapie in het hartje centrum van Amsterdam. Agnes heeft als arts jarenlang gewerkt met getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel bij een psychiatrisch behandelprogramma (Equator Foundation) van ARQ National Psychotrauma Centre.

Als mens, arts en therapeute hecht Agnes groot belang aan de context waarbinnen mensen leven en problemen zich manifesteren. Haar werken kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid, enthousiasme en warmte. 

Menu