Onderzoek

Laguna Collective streeft naar wetenschappelijke onderbouwing van haar activiteiten. Bestaande werkwijzen worden bij voorkeur alleen toegepast als aangetoond is dat deze werkzaam zijn. Om dezelfde reden gaat toepassing van nieuwe methodieken altijd gepaard met een zorgvuldige evaluatie van de werkzaamheid. 

Zo’n evaluatie vindt momenteel bijvoorbeeld plaats met betrekking tot toepassing van de METS-OG methodiek door Dokters van de Wereld (zie ook onder ‘Ontwikkeling‘). In het verleden evalueerden wij op vergelijkbare wijze de uitvoering van  Common Ground Works in samenwerking met IMBY in Amsterdam.

Menu