Laguna Collective

Onderzoek

Laguna Collective streeft naar wetenschappelijk onderbouwde activiteiten. Bestaande werkwijzen worden bij voorkeur alleen toegepast als aangetoond is dat deze werkzaam zijn. Om dezelfde reden gaat toepassing van nieuwe methodieken altijd gepaard met een zorgvuldige evaluatie van de werkzaamheid. 

Zulke evaluaties vinden bijvoorbeeld plaats van toepassing van de METS-OG methodiek door Stichting Bootvluchteling op Lesbos (zie ook onder ‘Ontwikkeling‘ en onder ‘Kennisuitwisseling‘), en van Common Ground Works i.s.m. IMBY in Amsterdam.

Menu