Ontwikkeling

Laguna Collective streeft er naar om vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkelingen van initiatieven die haar doelgroepen ten goede komen.

Werkgroepen
Binnen Laguna zijn werkgroepen actief die kennis en middelen tot kennisoverdracht ontwikkelen en de daarbij behorende activiteiten coördineren of uitvoeren. Zie hieronder een lijstje van de momenteel bestaande werkgroepen, en klik voor een omschrijving op de betreffende werkgroep-naam.
– Child, Youth, & Family. Coördinatie: Joriene van der Kolk
Conflict-Related Sexual Violence. Coördinatie: Marian Tankink
– Capacity Building. Coördinatie: Afra van der Markt
Mental Health & The Arts. Coördinatie: Hannah Strohmeier
Training Program. Coördinatie: Rembrant Aarts
– Mobile Health Records. Coördinatie: Steven van de Vijver

METS-OG
Het collectief houdt zch bezig met de doorontwikkeling van een op empowerment gerichte methode (METS) ter ondersteuning van vluchtelingen. De oorspronkelijke METS methode werd ontwikkeld binnen een Europees samenwerkingsproject waaraan destijds ook een aantal leden van het collectief deelnam. Laguna ontwikkelt de methode nu verder, door deze meer toe te snijden naar specifieke omstandigheden en doelgroepen. Zo is METS-OG speciaal ontworpen voor toepassing in open groepen, en kan het ook als basis dienen bij individuele hulpverlening. Voor de methode is een Manual beschikbaar; de desbetreffende trainingen worden ondersteund door video’s. Zie ook onder ‘Kennisuitwisseling‘.

Common Ground Works
Samen met de organisatie IMBY ontwikkelden wij een nieuwe methodiek (Common Ground Works) om wederzijds begrip en onderlinge verbondenheid te bevorderen tussen vluchtelingen met een recente verblijfsvergunning en Amsterdammers. Common Ground Works is systematisch geëvalueerd en wordt ondersteund door een Handboek voor facilitators en een Werkboek voor deelnemers. 

Menu