Laguna Collective

Ontwikkeling

Laguna Collective streeft er naar om vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkelingen van initiatieven die haar doelgroepen ten goede komen.

METS-OG
Het collectief is betrokken bij de doorontwikkeling van een op empowerment gerichte methode (METS) ter ondersteuning van vluchtelingen. De oorspronkelijke METS methode werd ontwikkeld binnen een Europees samenwerkingsproject waaraan destijds ook een aantal leden van het collectief deelnam. Laguna ontwikkelt de methode nu verder, door deze meer toe te snijden naar specifieke omstandigheden en doelgroepen. Zo is METS-OG speciaal ontworpen voor toepassing in open groepen. Zie ook onder ‘Kennisuitwisseling‘.

Mobile Health Record
Laguna werkt samen met medewerkers van PharmAccess, Health[e]Foundation en St Bootvluchteling aan de ontwikkeling van een digitaal medisch dossier dat vluchtelingen op hun mobiele telefoon bij zich kunnen dragen en delen met behandelaars, en waarin behandelaars én zijzelf gegevens kunnen invoeren.

Common Ground Works
Samen met de organisatie IMBY is een nieuwe methodiek (Common Ground Works) ontwikkeld om wederzijds begrip en onderlinge verbondenheid te bevorderen tussen vluchtelingen met een recente verblijfsvergunning en Amsterdammers.   

Menu