Laguna Collective

Kennisuitwisseling

Op aanvraag verzorgt Laguna trainingen op het gebied van screening en vaststelling van psychiatrische en psychosociale problematiek, psychiatrische behandeling, en diverse psychosociale interventiemethoden. Deze interactieve trainingen vinden desgewenst (gedeeltelijk) online plaats, inclusief het praktisch oefenen. Ook verzorgen wij regelmatig gastcolleges en presentaties bij diverse organisaties en universitaire en hogere beroepsopleidingen.
Zie de pagina Nieuws van deze website.
——————–
In een vaste samenwerking ondersteunt Laguna Collective Stichting Bootvluchteling bij de psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen in Griekenland. Wij trainen en superviseren vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling bij het toepassen van een methodiek die gericht is op empowerment.
Klik hier om naar de website van St Bootvluchteling te gaan.
——————–
Binnen een eveneens vaste samenwerking ondersteunen wij Dokters van de Wereld. Laguna Collective traint vrijwilligers van Dokters van de Wereld in hun psychosociale ondersteuning aan ongedocumenteerde asielzoekers in Nederland. 
Klik hier om naar de website van Dokters van de Wereld te gaan.
——————–
Op korte termijn gaan St Bootvluchteling, Dokters van de Wereld en Laguna Collective van start met het vormen, opleiden, inzetten en begeleiden van een gezamenlijke community van vrijwilligers. Zie de pagina Nieuws van deze website. 
——————–
Wij streven ernaar om jonge leden (zie de pagina Young Professionals) te ondersteunen die aan het begin van hun loopbaan staan en zich willen inzetten voor onze doelgroepen. Zo fungeren ervaren leden van Laguna Collective als supervisor bij Master- of PhD theses van jongere leden, zoals bij de Master thesis van Rachel Brenner en de PhD studies van Hannah Strohmeier en Jetske van Heemstra

Menu