Beleidsplan & Jaarverslag

 Algemene doelstelling

De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, als algemeen nut beogende instelling ten doel het in binnen- of buitenland bevorderen van de sociale binding van onvrijwillige migranten met de actuele leefomgeving en het bijdragen aan hun algemene mentale welzijn. Ten behoeve van pleitbezorging, kennisverspreiding en het mobiliseren van hulpbronnen richt de stichting zich op individuen, groepen, gemeenschappen (buurten, gemeenten, herkomstgroepen, etc.) en instituten (maatschappelijk, politiek). Hiertoe hanteert zij, naast gangbare, innovatieve en creatieve middelen en werkvormen. Zij baseert zich waar mogelijk op wetenschappelijke bevindingen of helpt deze te genereren. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Laguna Collective werd als stichting opgericht op 15 mei 2019. In haar eerste bestaansjaar zal de organisatie zich met name richten op:

  • uitbreiden van het collectief via identificeren en uitnodigen van relevante deelnemers
  • verder inrichten van een aantrekkelijke en informatieve website ontwikkelen van naamsbekendheid, en oriëntatie op samenwerking met organisaties in binnen- en buitenland
  • ontwikkelen van twee tot drie innovatieve projectideeën houden van een bijeenkomst ter presentatie en bespreking van eerste projectideeën, en formeren van uitvoeringsgroepen
  • uitvoeren van presentaties en trainingen vanuit in het collectie bestaande expertises, met name op psychologisch/psychosociaal gebied werven en beheren van fondsen en/of gelden t.b.v. voornoemde activiteiten
Jaarverslag

Stichting Laguna Collective werd opgericht in mei 2019. Het eerste jaarverslag zal in het tweede kwartaal van 2020 online inzichtelijk worden gemaakt. Hierin wordt de financiële verantwoording opgenomen.
 

Beleidsplan

Laguna Collective werd als stichting opgericht op 15 mei 2019. In haar eerste bestaansjaar richt de organisatie zich met name op:

  • uitbreiden van het collectief via identificeren en uitnodigen van relevante deelnemers
  • verder inrichten van een aantrekkelijke en informatieve website, ontwikkelen van naamsbekendheid, en oriëntatie op samenwerking met organisaties in binnen- en buitenland
  • ontwikkelen van twee tot drie innovatieve projectideeën, houden van een bijeenkomst ter presentatie en bespreking van eerste projectideeën, en formeren van uitvoeringsgroepen
  • uitvoeren van presentaties en trainingen vanuit in het collectief bestaande expertises, met name op psychologisch/psychosociaal gebied
  • werven en beheren van fondsen en/of gelden t.b.v. voornoemde activiteiten
Jaarverslagen
Stichting Laguna Collective werd opgericht in mei 2019. Het eerste jaarverslag betreft de jaren 2019 en 2020.


Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2021  

 
Menu