Nieuws

Oktober 2023
Laguna & Mallika Taneja in Frascati Theater 
Op uitnodiging van Frascati Theater in Amsterdam houdt Laguna Collective een workshop samen met Mallika Taneja, performing artist uit New Dehli (India) en lid van ons collectief. De workshop betreft een theoretische, artistieke en fysieke dialoog over de thema’s verlies, rouw, stilte en zang. Deelname staat open voor het publiek en is gratis, maar moet wel worden gereserveerd i.v.m. het beperkte aantal plaatsen.
De workshop vindt plaats in Frascati Theater op vrijdag 27 Oktober  en begint om 20:00 uur.
Kijk op de betreffende webpagina voor nadere details en om een gratis tricket te boeken.
————————————————————
Juli-Aug 2022
Online ondersteuning mental health professionals in Ukraine
In samenwerking met ARQ International verzorgen leden van Laguna Collective verspreid over juli en augustus 2022 acht verschillende series van online trainingen aan mental health professionals in Ukraine. De series beslaan ieder tussen de 6 en 18 training-uren.
————————————————————
Juli 2022
Workshop Goedwerk Foundation
Op 1 juli 2022 verzorgden wij een ééndaagse workshop ‘Emotionerend werk, zelfzorg en stress-reductie’ voor medewerkers van de Goedwerk Foundation in Amsterdam. Deze stichting begeleidt migranten bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of een derde land, als daar permanente hervestiging is gewaarborgd.
————————————————————
Juni 2022
Verkenning Moshi district, Tanzania
Begin juni 2022 voerde Laguna in Moshi district in noordelijk Tanzania een verkenning uit om de noodzaak en mogelijkheden vast te stellen tot hulp bij versterking van de mentale gezondheidszorg. Het betreft kennisoverdracht aan medisch studenten en medewerkers van locale ziekenhuizen en aan community health workers in de regio. Besloten is om hiertoe in samenwerking met locale communities en health workers, nationale en regionale overheden en andere NGO’s een plan te ontwikkelen en uit te voeren.  
————————————————————

2021-2022
Vrijwilligers-community met BRF en DvdW
Binnen een vaste samenwerking met Dokters van de Wereld en St Bootvluchteling verzorgt Laguna Collective trainingen en supervisie voor een gezamenlijke vrijwilligers-community. De vorming en begeleiding van deze community, inclusief een online platform, is mede mogelijk gemaakt door steun van de Fred Foundation. Op 23 maart 2022 vond in Amsterdam een eerste bijeenkomst plaats voor de gehele community.
————————————————————
Febr 2021
Online training METS-OG voor BRF, IRC op Lesbos en DvdW in Amsterdam

Vanaf 5 februari 2021 verzorgt Laguna een online METS-OG training voor psychosociale hulpverleners van drie organisaties bijeen: St Bootvluchteling (Boat Refugee Foundation, BRF), het International Rescue Committee (IRC) en Dokters van de Wereld (DvdW). BRF werkt op Lesbos veel samen met IRC; de deelname van DvdW is de voorbode van de vorming van een gezamenlijke vrijwilligers-community door BRF en DvdW (zie boven).
————————————————————
Nov 2020
Pilot en evaluatie van Common Ground Works afgerond
In oktober 2020 vonden de laatste bijeenkomsten in het kader van de pilot van Common Ground Works plaats (zie eerdere berichten hieronder). Een systematische evaluatie aan de hand van afgenomen vragenlijsten, individuele en focus groep interviews heeft geleid tot een definitief draaiboek. De methode leent zich ook voor toepassing bij andere doelgroepen; zie onder Common Ground Works
————————————————————
Sept 2020
Online training METS-OG voor Artsen Zonder Grenzen op Samos
Volgend op de succesvolle training van het MSF team in Athene (zie onder) verzorgt Laguna vanaf 16 september 2020 een vergelijkbare training in METS-OG gedurende vier online bijeenkomsten met een MSF team op Samos, Griekenland.
————————————————————
Juni 2020
Online training METS-OG voor Artsen Zonder Grenzen in Athene
Vanaf 25 juni 2020 verzorgde Laguna een online METS-OG training voor een team van Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières, MSF) in Athene. METS is een op empowerment gerichte methode die gezamenlijk werd ontworpen door een aantal Europese hulporganisaties voor vluchtelingen. METS-OG is een aangepaste vorm, toegesneden naar gebruik voor open groepen. Het MSF team werkt binnen een hulpprogramma van MSF Operational Center Geneva, en verleent psychologische steun aan vluchtelingen in de regio Athene. De training bestond uit vier online bijeenkomsten van ieder drie uur.
————————————————————
Juni 2020
Voortzetting van de pilot van Common Ground Works
Na de energieke start van de pilot van de Common Ground Works methode in maart (zie onder) stond de corona pandemie een verdere uitvoering helaas in de weg. Gelukkig laten de huidige richtlijnen vootzetting toe en blijkt het enthousiasme voor deelname onder de IMBY-leden onverminderd groot. Wij gaan daarom met volle overgave door. De eerste groep komt weer bijeen vanaf 24 juni.
————————————————————
Maart 2020
Start van de pilot van Common Ground Works
Op zaterdag 7 maart ging de pilot van de the pilot of the Common Ground Works methode van start met de eerste van een serie bijeenkomsten van een groep IMBY-leden. Na drie van zulke series wordt de methode geëvalueerd, wat in de zomer van 2020 zal leiden tot het definitieve draaiboek. De eerste bijeenkomst verliep in een energieke, positieve sfeer, met een levendige groep van elf deelnemers.
Zie de pagina over Common Ground Works.

Menu